Swipe
Crisis - ambulant

Hulp thuis bij crisis binnen 24 uur

Is de veiligheid of ontwikkeling van een kind in gevaar? Dan is er sprake van een crisis / noodsituatie. In deze gevallen staat onze Ambulante spoedhulp (ASH) of Families First (FF) altijd klaar.

Wat kun je verwachten?

Na aanmelding is het streven om binnen 24 uur hulpverlening te starten.
Dit doen we met Ambulante spoedhulp of Families First.

  • Ambulante spoedhulp (ASH)

We proberen zo snel mogelijk een compleet beeld te krijgen van de gezinssituatie. Hierbij is veiligheid een belangrijk thema. Er wordt een veiligheidsplan gemaakt, het sociale netwerk en de achtergrond worden bekeken en er worden uiteraard gesprekken gevoerd met kind(eren) en ouders en/of verzorgers. We doen dus eerst onderzoek om precies helder te krijgen wat de behandeling moet zijn.

De spoedhulp duurt ongeveer 28 dagen, waarbij de hulpverlener 3 tot 5 keer per week bij het gezin thuis komt. Na afloop kan het gezin soms zelf verder, maar meestal is nog een vorm van vervolghulp nodig.

  • Families First (FF)

Families First is een intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De duur van Families First is 4 tot 6 weken. Ook hier komt de hulpverlener 3 tot 5 keer per week bij je thuis. Bij FF gaan we gelijk behandelen. Binnen 3 dagen na start hebben we doelen waar we samen aan gaan werken. Na afloop is het duidelijk hoe er aan de doelen is gewerkt en wat er eventueel verder nodig is qua vervolghulp.

Crisis - ambulant in het kort
  • Snel hulp, streven is binnen 24 uur
  • Intensieve hulpverlening
  • Samenwerking met andere (zorg)organisaties, zoals GGZ-instellingen, verslavingszorg, consultatiebureau, KDV, scholen en andere professioneel betrokkenen
  • Spoedhulpmedewerkers geschoold om crisissituaties ambulant aan te vliegen
  • Een 24-uurs bereikbaarheidsdienst
Icon summary
Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer