Privacy

Enkele veelgestelde vragen over hoe wij omgaan met privacy. Ambiq geeft antwoord.

medewerker achter computer bij Ambiq

Waar kan ik alles lezen over privacy bij Ambiq?

Wij hebben persoonlijke gegevens nodig om goede zorg te kunnen geven. Hoe gaan we met die gegevens om? Dat staat uitgebreid in ons privacyreglement en in onze visie op privacy beschreven.

Wat is persoonsregistratie?

Dat is alle informatie die wij bewaren over een cliënt. Het gaat om:
 • Persoonlijke informatie: naam, adres en leeftijd
 • Medische gegevens: medicijnen en de jeugdgezondheidskaart
 • Psychologische gegevens, bijvoorbeeld over psychische problemen
 • Financiële gegevens: wie onze ondersteuning betaalt
 • Audio- en videoregistratie. Voor deze opnames vragen we vooraf toestemming. De opnames gebruiken we om terug te kijken en van te leren
 • (Ortho)pedagogische gegevens: doelen van de cliënt(en) en hoe we daar samen aan werken

Moeten cliënten hier toestemming voor geven?

Nee, dat hoeft niet. Wij moeten wel vertellen dat we gegevens vastleggen en wat we ermee doen.

Waarom leggen jullie die gegevens vast?

 • Onze cliënten goed te kunnen helpen
 • Te laten zien welke hulp we geven. Dat laten we zien aan de cliënt(en) en hun ouders/verzorgers. Maar ook aan instanties die controleren of wij goed werken (zoals de overheid)
 • Onze hulpverlening te verbeteren

Kan een cliënt zelf zien welke gegevens jullie vastleggen?

Ja, je kan je eigen gegevens bekijken. De hulpverlener kan daarvoor zorgen.

Delen jullie persoonsgegevens met andere organisaties?

Alleen als jij dat zelf wilt. Bijvoorbeeld omdat een andere organisatie jou ook zorg biedt. Dit gaat altijd in overleg met de hulpverlener.

Wie mogen persoonsgegevens zien?

Er is een verschil tussen zorggegevens en basisgegevens. De zorggegevens zijn alleen voor jou zelf en jouw hulpverleners. Die geven we nooit zonder toestemming aan anderen. Basisgegevens zijn ook voor andere organisaties (gemeente of zorgkantoor dat de zorg betaalt). Als je jonger dan 18 jaar bent mogen ouders/verzorgers soms ook de gegevens bekijken. Daar zijn regels voor. De hulpverlener kan hier meer over vertellen.

Wat kan je doen als de gegevens niet kloppen?

Zijn persoonsgegevens niet compleet, of kloppen ze niet? Dan kan je samen met jouw hulpverlener mailen naar: info@ambiq.nl

Hoe lang bewaren jullie persoonsgegevens?

Als de behandeling klaar is, bewaren we de gegevens nog 15 jaar.

Gooien jullie gegevens weg als ik daar om vraag?

Ja, behalve als er een goede reden is om gegevens te bewaren. Om gegevens weg te laten gooien, mail naar: info@ambiq.nl.

Mag ik een gesprek met/bij Ambiq opnemen?

Dat mag niet altijd. Soms mag het alleen als iedereen die erbij is daar toestemming voor geeft. Lees hier meer.

logo ambiq
 • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

 • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq