privacybeleid

Enkele veel gestelde vragen over hoe wij omgaan met privacy. Ambiq geeft antwoord.
 

Waar kan ik alles lezen over privacy bij Ambiq?


Ambiq heeft persoonlijke gegevens nodig om goede zorg te kunnen geven. Hoe gaan we met die gegevens om? Dat staat uitgebreid in ons privacyreglement en in onze visie op privacy beschreven.
Hieronder in het kort de belangrijkste punten:


Wat is persoonsregistratie?

Dat is alle informatie die wij bewaren over een cliënt. Het gaat om:
 • Persoonlijke informatie, zoals naam, adres en leeftijd.
 • Medische gegevens, zoals medicijnen en de jeugdgezondheidskaart.
 • Psychologische gegevens, bijvoorbeeld over psychische problemen.
 • Financiële gegevens, zoals wie onze ondersteuning betaalt.
 • Audio- en video registratie, bijvoorbeeld van een gesprek tussen cliënt(en) en hulpverlener. Voor deze opnames vragen we vooraf toestemming. De opnames gebruiken we om terug te kijken en van te leren.
 • (Ortho)pedagogische gegevens, zoals de doelen van de cliënt(en) en hoe we daar samen aan werken. 


Moeten cliënten hier toestemming voor geven?

Nee, dat hoeft niet. Wij moeten wel vertellen dat we gegevens vastleggen. En wat we ermee doen. Dat doen we op deze pagina.
 

Waarom leggen jullie die gegevens vast?

Dat doen we om:
 • Onze cliënten goed te kunnen helpen.
 • Te laten zien welke hulp we geven. Dat laten we zien aan de cliënt(en) en hun ouders/verzorgers. Maar ook aan instanties die controleren of wij goed werken (zoals de overheid).
 • Onze hulpverlening te verbeteren. 


Kan een cliënt zelf zien welke gegevens jullie vastleggen?

Jazeker. Elke cliënt kan zijn of haar eigen gegevens bekijken. De hulpverlener kan daarvoor zorgen.
 

Delen jullie persoonsgegevens met andere organisaties?

Alleen als de cliënt dat zelf wil. Bijvoorbeeld omdat een andere organisatie hem of haar ook zorg biedt. Dit gaat altijd in overleg met de hulpverlener.
 

Wie mogen persoonsgegevens zien?

Er is een verschil tussen zorggegevens en basisgegevens. De zorggegevens zijn alleen voor de cliënt zelf en zijn/haar hulpverleners. Die geven we nooit zonder toestemming aan anderen.
Basisgegevens zijn ook voor andere organisaties. Zoals de gemeente, of een zorgkantoor dat de zorg betaalt.
Bij cliënten onder de 18 mogen ouders/verzorgers soms ook de gegevens bekijken. Daar zijn regels voor. De hulpverlener kan hier meer over vertellen.
 

Wat kan een cliënt doen als de gegevens niet kloppen?

Zijn persoonsgegevens niet compleet, of kloppen ze niet? Dan kan een cliënt samen met zijn/haar hulpverlener mailen naar: info@ambiq.nl
 

Hoe lang bewaren jullie persoonsgegevens?

Als de behandeling klaar is, bewaren we de gegevens nog 15 jaar.
 

Gooien jullie gegevens weg als een cliënt daar om vraagt?

Ja, behalve als er een goede reden is om gegevens te bewaren. Om gegevens weg te laten gooien, mail naar: info@ambiq.nl.
 

Mogen cliënten een gesprek met/bij Ambiq opnemen?

Dat mag niet altijd. Bijvoorbeeld: soms mag het alleen als iedereen die erbij is daar toestemming voor geeft. Lees hier meer.
 • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

 • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

 • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid