Pers

niels schepers communicatie ambiqDe afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Ambiq. Communicatieadviseur Niels Schepers beantwoordt uw vragen naar aanleiding van de actualiteit. Als u een interview wilt afnemen, legt de afdeling communicatie contact met medewerkers en klanten van Ambiq. 

Regels fotografie, film en geluid 

Om de privacy van bewoners, cliënten en medewerkers te waarborgen, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling communicatie: 
  • Opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Ambiq 
  • Terreinen of gebouwen van Ambiq te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur 
  • Onder opnameapparatuur wordt verstaan alle vormen van beeld- en geluidsregistratie

Advertenties sociaal domein 

Alle contacten over advertenties lopen via de afdeling communicatie via communicatie@ambiq.nl  
Wij vragen u vriendelijk schriftelijk een aanvraag inclusief tarieven te doen. 

Contact opnemen 

Journalisten met vragen of interviewverzoeken kunnen contact opnemen met communicatieadviseur Niels Schepers: communicatie@ambiq.nl of bel 06 1000 5827 of 088 777 6000. 

logo ambiq
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq