Duurzaamheid

Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook vanuit de facilitaire en vastgoedkant in te zetten op duurzaamheid. Vanuit de kernwaarden betrokken, vakkundig en toekomstgericht staat Ambiq voor behandeling en begeleiding van personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende vraagstukken in hun gezinnen en rond hun verdere leefomgeving. Bij duurzame zorg hoort een duurzame samenleving met zorg voor milieu en klimaat.

In het Strategisch Vastgoedplan 2021-2025 is duurzaamheid een belangrijk thema. Ambities en doelstellingen gaan vertaald worden in het meerjaren onderhoudsplan. Ambiq heeft vanuit facilitaire zaken en vastgoed de afgelopen jaren al verschillende activiteiten gericht op duurzaamheid uitgevoerd:
 • Een aantal locaties zijn voorzien van zonnepanelen
 • Meerdere locaties zijn voorzien van een warmtepomp en wordt er gebruik gemaakt van warmte uit de aardbodem
 • Diverse locaties zijn geheel voorzien van ledverlichting
 • Inkoop van groene energie
 • Ambiq is partner van Twente Mobile en met hun ondersteuning wordt er gewerkt aan duurzaamheid en is er subsidie aangevraagd
  • Aanschaf van E-bikes
  • Aanschaf van 3 E-auto’s
  • Stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer
 • Bij de kantoren in Hengelo, Deventer en Hoogeveen zijn laadpalen voor E-auto’s geplaatst en is er geïnvesteerd in goede fietsstaling met oplaadpunten
 • Meerdere locaties van Ambiq hebben een sedumdak dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Er is door inzet van Ambiq op het gezondheidspark in Hengelo een bijenhotel geplaatst
 • Het ophangen van de door cliënten gemaakte nestkastjes, zodat op natuurlijke wijze de processierups bestreden kan worden
 • Het circulair gebruiken van inventaris en bouwmaterialen
Naast de eigen verantwoordelijk worden er door de overheid een aantal duurzaamheidseisen gesteld. Zorginstellingen moeten in 2030 49% CO2 reductie behalen t.o.v. 1990. Ambiq heeft voor haar panden een energieaudit afgenomen en ingediend bij de RVO. Iedere 4 jaar dient er een update plaats te vinden en over de voortgang te worden gerapporteerd. Energiebesparende maatregelen met een verdientijd van 5 jaar of minder dienen verplicht te worden uitgevoerd.

Een belangrijke vervolgstap m.b.t. duurzaamheid wordt het meer betrekken van cliënten en medewerkers en hierbij het goodhousekeeping vorm te geven.
 • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

 • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq