Opleiding bij Ambiq voor kwetsbare personen


"Dankzij Samira’s begeleiding en geduld heb ik geleerd om op tijd op m’n werk te komen. In mijn twee jaar als stagiair bij Ambiq ben ik erg gegroeid. Ik heb nu een eigen huisje, zónder ambulante begeleiding"

 
‘In september begin ik aan mijn opleiding ‘Helpende 2’ bij het ROC.’ Aan het woord is Cherell, een van de stagiairs/deelnemers in het dienstencentrum van Ambiq. Hier bieden we opleidingsplaatsen aan kwetsbare personen, in samenwerking met Asito. Een verhaal over enthousiasme, successen en leermomenten. 

Kansen bieden
Begin 2016 heeft Ambiq de keuze gemaakt op zoek te gaan naar een nieuwe partij voor de schoonmaak van en catering voor het dienstencentrum. Belangrijke nieuwe eis in het contract: kansen bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Roy Nijhuis, manager facilitair bij Ambiq: ‘We hebben verschillende partijen aangeschreven en al snel kwam Asito bovendrijven. Zij werkten al op deze manier voor collega-zorginstelling Dimence, waar we zijn gaan kijken. De ervaringen daar waren heel goed en op basis daarvan is het Asito geworden. Ze verzorgen de schoonmaak van en catering voor ons complete dienstencentrum in Hengelo.’ 

Enthousiasme spat er van af
Mathilde Zwiep, secretaresse raad van bestuur: ‘In juli sprak ik vijf betrokkenen bij dit project: stagiairs Cherell en Roland, hun begeleider Samira Darwies van Asito, projectleider Margriet Huisken van Asito en onze eigen Roy Nijhuis. Het enthousiasme was duidelijk heel groot, bij iedereen. We hadden een open gesprek, waarbij ze vertelden over de successen, maar ook over leermomenten. De basis staat als een huis, en nu wordt er naar verbeterpunten en mogelijke uitbreidingen gekeken.’  

Dankbaar werk 
Samira Darwies begeleidt de deelnemers in de catering. Ze vertelt: ‘Ik heb een SPW-achtergrond en voor mij is dit heel dankbaar werk. Het belangrijkste is dat de deelnemers voelen dat ze meetellen en (meer) zelfvertrouwen krijgen. Ook als ze fouten maken, want dat hoort erbij. Stapsgewijs werken we aan allerlei vaardigheden, zoals het contact met klanten, of beter leren rekenen om de kas op te kunnen maken. Het is de kunst om iedereen in z’n waarde te laten. Als ik zie dat iemand goed werk levert dan bouw ik de begeleiding af. Uiteraard houd ik altijd een oogje in het zeil en help ik waar nodig.’ 

Roy benadrukt dat er binnen het dienstencentrum begrip is voor het feit dat de deelnemers niet alles meteen perfect doen. Cherell: ‘Onze cateringklanten vinden het meestal niet erg als het wat langer duurt. Dat geduld is ook belangrijk, want een opleidingsplek is om te leren. Verder willen we geen stempel krijgen, maar gewoon ‘normaal’ worden behandeld.’  

‘Op naar een betaalde baan’ 
Net als Cherell is Roland heel blij met deze kans. Hij heeft het erg naar z’n zin: ‘Mijn persoonlijk begeleiders kwamen met het idee om bij Ambiq in de catering te gaan werken. Ik vind het hier leuker dan bij de dagbesteding op de woonzorgboerderij waar ik woon. Daar werkte ik meestal alleen. Hier heb ik geleerd beter met anderen om te gaan en samen te werken. Het contact met onze ‘klanten’ gaat goed en iedereen is aardig. Ik ben er nog niet, maar uiteindelijk wil ik graag een betaalde baan. Misschien wel iets in de horeca!’ 

Asito wil mensen opleiden en zelfvertrouwen geven 
Projectleider Margriet vertelt dat Asito bouwt aan een netwerk, om mensen als Roland een vervolgstap te kunnen bieden. Het bedrijf maakt zich graag sterk voor een kwetsbare doelgroep die zich wil ontwikkelen. De samenwerking met Ambiq als grote speler binnen deze doelgroep, is voor Asito dan ook heel waardevol. Margriet: ‘We kunnen veel deelnemers een (parttime) baan aanbieden na hun opleidingsplek, al gaan sommigen liever weer studeren. Het zijn trouwens niet alleen cliënten van Ambiq die in het dienstencentrum werken; na de zomervakantie start een nieuwe deelnemer in de schoonmaak (elke ochtend van 06:00 tot 10:00 uur), die geen hulpverleningstraject bij Ambiq heeft.’ 

Verbeterpunten voor collega’s 
Dat het project goed loopt is geen reden om achterover te leunen. Met regelmaat wordt de balans opgemaakt om te kijken wat beter kan. Margriet: ‘Zo zouden we graag meer aanmeldingen voor opleidingsplekken zien vanuit de groepen en woonboerderijen van Ambiq. Dat vraagt een andere mindset, want een opleidingsplek kan ook heel goed tijdens vakantieperiodes.’ 

Roy: ‘Het is ook cruciaal dat de persoonlijk begeleiders deze arbeid waarderen en bewaken. Het komt nog voor dat een stagiair wordt gevraagd om tijdens werktijd terug te komen voor een groepsactiviteit. Dat is niet de bedoeling.’ Samira vult aan dat hetzelfde geldt voor andere (privé)afspraken; ook die moeten buiten de stage-uren plaatsvinden. 

Een mooie toekomst 
Niet elk verhaal is een succes. Soms moet iemand een stapje terug doen, of past een deelnemer niet bij het werk. Dat komt voor en is niet erg. Toch is het project voor de meeste deelnemers geslaagd. Samira: ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het helaas nog steeds moeilijk om aan een baan te komen. Dat heeft Cherell ook ervaren toen ze nog bij Ambiq woonde; als ze dat vertelde kreeg ze geen kans. Maar nu ziet haar toekomst er goed uit! Net als die van Femke, een andere stagiair, die nu via Asito een baan heeft bij GGNet.’ 

Margriet vertelt nog over een opvallende pilot van Asito met het UWV, in het kader van cliëntparticipatie: ‘Zoals altijd staat de cliënt centraal en kijken we wat het beste bij hem of haar past. Dat kan een langdurige werkervaringsplaats zijn, maar in dit geval zelfs direct een betaalde baan, zonder proefplaatsing. Cliënten van Ambiq kunnen hier ook voor in aanmerking komen en het is echt een bijzondere ontwikkeling. Om niet te zeggen een doorbraak!’ 

Daarnaast werkt Ambiq aan het uitbreiden van opleidingsplaatsen voor de kwetsbare doelgroep, bijvoorbeeld via de SWB (gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie).  

Meer informatie en het witboek ‘Iedereen doet mee’
Wilt u meer weten over de opleidingsplaatsen voor cliënten van Ambiq? Mail dan naar info@ambiq.nl of bel ons algemene nummer: 088 777 6000. Voor meer informatie over de projecten van Asito kunt u het witboek ‘Iedereen doet mee’ downloaden