Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

Goede Smaaq, ons opleidingscentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, sluit per 1 april a.s. haar deuren.

Goede Smaaq bestaat uit een lunchroom en een winkel. Bij Goede Smaaq hadden jongeren met een licht verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Helaas bleven de aanmeldingen voor Goede Smaaq achter. Hierdoor is het helaas vanuit financieel oogpunt niet langer levensvatbaar. 

De jongeren leerden praktische vaardigheden in de keuken, bediening en in de detailhandel, maar vooral ook sociale vaardigheden: omgaan met elkaar, op tijd komen en klanten te woord staan.

Voor de jongeren die nu nog bij Goede Smaaq dagbesteding volgen, wordt een andere zinvolle dagbesteding gezocht. De medewerkers van het opleidingscentrum krijgen binnen Ambiq een andere functie.

De winkeluitverkoop start op woensdag 15 maart.