Kwaliteit bij Ambiq

Ambiq is HKZ gecertificeerd
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en ketenpartners. We hebben intern de zaken goed op orde, we stellen de cliënt centraal en we werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Richtlijnen jeugdhulp
De Richtlijnen jeugdhulp zijn er om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten zijn hiervoor de basis.
De richtlijnen geven richting aan het professioneel handelen van onze medewerkers.
 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ 2017


logo ambiq
  • Lief, Lijf en Leven zouden meer mensen moeten zien

  • 'Een passende plek voor kind en ouders door hulp van ThuisWerkt!' - Afslag Ambiq