Kwaliteit bij Ambiq

Ambiq is HKZ gecertificeerd
 
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en ketenpartners. We hebben intern de zaken goed op orde, we stellen de cliënt centraal en we werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. In 2021 bezochten meerdere auditoren van Lloyd's Register Ambiq voor een externe audit. Ambiq kijkt terug op een geslaagde audit en blijft gecertificeerd, voor zowel de HKZ jeugdzorg als de HKZ gehandicaptenzorg. 

HKZ Jeugdzorg
HKZ Gehandicaptenzorg


VOBC keurmerk "OBC in perspectief"
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra VOBC heeft aan Ambiq het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat Ambiq voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief”.

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

De VOBC richt zich op gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en op innovatie van het behandelaanbod van de OBC’s. Gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling wordt o.a. vormgegeven via een systeem van onderlinge visitatie door de OBC’s. Tijdens deze visitaties beoordelen de OBC’s elkaars kwaliteit aan de hand van het kwaliteitskader “OBC in perspectief”.


Richtlijnen jeugdhulp

De Richtlijnen jeugdhulp zijn er om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten zijn hiervoor de basis.
De richtlijnen geven richting aan het professioneel handelen van onze medewerkers.


 
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs