Raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht
  • Dhr. L.F.L. (Laurent) de Vries (voorzitter)
  • Dhr. drs. P.A. (Peter) Drenth RA (vicevoorzitter)
  • Mevr. mr. A.E. (Annelies) Crama-van Osnabrugge
  • Mevr. dr. H.H. (Ina) Kuper
  • Dhr. H.J. (Henri) Soepenberg MBA
  • Dhr. drs. S.A.M. (Sjoerd) van der Zee
  • Ambiq lid van Technologie & Zorg Academie

  • Ambiq ontvangt keurmerk Beste Werkgever

  • ​“We willen dat ieder kind thuis kan opgroeien“