LKC LVB

30 november -1

Ontwikkelen en samenbrengen van kennis over persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een LVB
Het doel van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB is het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat gebeurt altijd in samenwerking met de deelnemers van het kenniscentrum en externe deskundigen.

De deelnemers zijn organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz en er zijn actieve werkrelaties met universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB zet zich in voor: 
  • Het bevorderen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van diagnostiek en de begeleiding/behandeling van jeugdigen met een LVB en hun gezinnen. Dit gebeurt onder andere in projecten die vanuit het LKC geïnitieerd worden.
  • De onderbouwing van evidence based werken, door het ontwikkelen en onderzoeken van effectieve interventies en methodieken.
  • Het fungeren als landelijk trefpunt voor onderzoekers en professionals, onder andere in het Platform Onderzoek LVB (POL), en door het uitgeven van het tijdschrift Onderzoek & Praktijk.
 
De deelnemers - http://www.kenniscentrumlvb.nl/kenniscentrum/deelnemers

thumbnail
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs