LVB en verslaving

30 november -1

Ambiq en Tactus bieden zorg aan mensen met LVB en verslavingsproblematiek
Ambiq en Tactus werken structureel samen in het zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt over en weer uitgewisseld en ingezet om te komen tot vroegtijdige, integrale en effectieve hulpverlening. Zo heeft Tactus Ambiq onder anderen ondersteund bij het opstellen van middelenbeleid. Een goed middelenbeleid bestaat niet alleen uit huisregels, maar ook uit een (preventief) zorgbeleid, deskundige medewerkers die middelengebruik vroegtijdig kunnen signaleren en bespreekbaar maken en een pakket aan laagdrempelige interventies. Ambiq ondersteunt Tactus in het vroegtijdig onderkennen van de LVB problematiek en hierbij passende interventies.

In samenwerking met

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs