Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

01 januari 2011

19 organisaties bieden samen een passend antwoord op individuele hulpvragen
Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg bestaat uit negentien organisaties uit de provincies Groningen en Drenthe. Samen bieden we hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking; kinderen, jongeren en volwassenen met een blijvende beperking van verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische aard. De deelnemende organisaties brengen elk hun eigen expertise in op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding. Samen geven we een passend (individueel) antwoord op de zorgvragen van onze doelgroep. Uitgangspunt is het bevorderen en versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking.Daarnaast zijn we ons er als zorgprofessionals van bewust dat de zorgkosten onder druk staan. Als platform willen we de maatschappelijke meerwaarde van ondersteuning voor mensen met een beperking slimmer en doelmatiger maken.


In samenwerking met

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs