Word vriend van Ambiq

Vrienden van Ambiq

Stichting Vrienden van Ambiq benadert bedrijven, particulieren en fondsen om geld te doneren. Met deze donaties en giften kunnen we de kinderen, jongeren en volwassenen iets extra’s bieden. Ambiq ondersteunt haar cliënten bij het leren omgaan met hun licht verstandelijke beperking. Bij Ambiq krijgen ze de best mogelijke behandeling en begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te leven.

drie meisjes op skelter bij ambiq

Iets extra’s maakt het leven mooi

Dankzij de donaties en giften van onze Vrienden kunnen cliënten ook af en toe iets ondernemen of aanschaffen waarvoor Ambiq geen budget ontvangt. Zoals het aanschaffen van sportartikelen of muziekinstrumenten, het organiseren van een vakantiekamp of het opzetten van een bibliotheek of videotheek. Kortom, dingen die het leven kleur geven. Interview met voorzitter Truus Harink


Hoe kunt u vriend worden?

U kunt vriend worden van de Stichting Vrienden van Ambiq door onderstaand formulier in te vullen en:

Eenmalige of periodieke schenking

Stichting Vrienden van Ambiq is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat de belastingdienst geen heffing oplegt. Het complete bedrag dat u schenkt komt dus ten goede aan de doelstellingen van de Stichting. U kunt uw donatie overmaken aan Stichting Vrienden van Ambiq op IBAN nummer NL49 ABNA 0641 7485 74.

Notariële schikking

Als u regelmatig wilt doneren dan is een schenking via een notariële akte misschien een goed idee. Het voordeel is dat u een deel van uw gift terugkrijgt via de belastingdienst. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd kunt u 16 tot 52% terugkrijgen. Via de schenkcalculator kunt u berekenen wat uw fiscale voordeel is. Voorwaarde is wel dat u de schenking voor minimaal vijf jaar vastlegt in de notariële akte.

Opnemen in uw testament

U kunt de Stichting op verschillende manieren opnemen in uw testament. Met een erfstelling ontvangt de Stichting een erfdeel dat u zelf bepaalt. In een legaat kunt u vooraf een bedrag vastleggen dat de Stichting ontvangt via uw nalatenschap. U kunt een fonds op naam opzetten voor een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht.

Meer informatie over uw mogelijkheden?

We helpen u graag met meer informatie op basis van uw wensen en mogelijkheden. Voor vragen kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar vriendenvan@ambiq.nl of telefonisch via Ambiq 088 777 6000.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Vul je het formulier in als donateur en word je Vriend van Ambiq, dan ontvangt St. Vrienden van Ambiq de volgende persoonsgegevens van jou:
  • Je naam
  • Je adres, postcode en woonplaats
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
Deze persoonsgegevens verzamelen zij van jou als donateur om je donatie voor St. Vrienden van Ambiq correct te kunnen verwerken. Zonder deze persoonsgegevens kan St. Vrienden van Ambiq je niet opnemen als donateur. Vandaar dat het gebruik van jouw persoonsgegevens gerechtvaardigd is.

Ja, ik word Vriend van Ambiq  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq