Swipe

“Het succes van Jouw Omgeving begint met het enthousiasme van de hulpverlener”

21-06-2021

“Of wij de uitvinders zijn van blended hulpverlening? Ha, ha. Dat is een mooie gedachte. Of dat écht zo is, durf ik niet te beweren,” lacht Nicole Somsen, werkzaam als Implementatie Consultant bij Avinty, eigenaar van Jouw Omgeving. Zeker is wel dat de ontwikkelaars van dit online eHealth platform al heel lang geloven in de kracht van blended werken; de optimale mix van online en face-to-face contact.

Het vormde de basis voor een prachtig instrument waar behandeling, begeleiding en zelfhulp bij elkaar komen. Voor cliënten en hulpverleners, maar ook voor directe verwanten zoals ouders, en andere mensen die dichtbij staan en waaraan de cliënt toestemming heeft gegeven om mee te kijken, mee te denken en mee te praten. Die transparantie is een van de grote pluspunten van werken met Jouw Omgeving. De cliënt ziet wat de hulpverlener over hem schrijft en omgekeerd.”   
 

Behandelmodules

Sinds begin 2020 komt ze regelmatig online over de vloer bij Ambiq voor methodische trainingen. “Vorig jaar ben ik betrokken geweest bij het organiseren van webinars en intervisies rondom beeldzorg: ‘hoe kun je op een methodische wijze beeldbellen met je client’. De nauwe samenwerking binnen de organisatie geeft Nicole een inkijkje in de organisatie. “Wat ik zie is dat het platform nog steeds door verreweg de meeste medewerkers gebruikt wordt voor rapportage. Ook merk ik dat behandelmodules zoals: ‘Ik ben Speciaal’, ‘Straatwijzer’ en ‘Lief, Lijf en Leven’ vaker ingezet worden. En als de hulpverlener eenmaal enthousiast is over samen werken in Jouw Omgeving, dan gaat ook de cliënt de meerwaarde ervan inzien. Is dat punt bereikt, dan breng je ‘Jouw Omgeving’ echt tot ‘leven’. Dan wordt het een platform, waar naast registratie, ook interactie plaatsvindt. Dan gaan mensen elkaar inspireren, van elkaar leren en elkaar uitdagen.” 

Blended hulpverlenen en Jouw Omgeving

Sinds februari volgen veertig medewerkers, verdeeld over vijf groepen, het train-de-trainer concept. Mijn collega Jeroen Vriesen en ik bieden dit aan voor het ontwerpen van een blended traject. Het is gericht op de taakhouders/ambassadeurs van Ambiq. Na het volgen hiervan fungeren zij als vraagbaak binnen de organisatie en trainen ze hun eigen collega’s. In de training komen alle facetten aan bod die waardevol zijn bij blended hulpverlening. We maken inzichtelijk hoe Jouw Omgeving medewerkers en cliënten hierbij zo optimaal mogelijk kan ondersteunen.”

Vragen die onder meer beantwoord worden tijdens de training ‘Blended Hulpverlenen’ zijn:   • Waar zit de meerwaarde van het werken met Jouw Omgeving voor je cliënt? • Wanneer start je met Jouw Omgeving? Hoe ziet dat eruit? Zelfstandig of samen? • Hoe stimuleer je de cliënt en zijn netwerk om in Jouw Omgeving aan de slag te gaan?  • Welke afspraken maak je in Jouw Omgeving en hoe zorg je dat jullie deze nakomen? • Als de cliënt aan de slag gaat met doelen en hulpmiddelen, hoe begeleid jij dit dan?
Tijdens de eerste sessie geven we de training aan de taakhouders, zoals ze straks de training ook aan hun collega’s gaan geven. Tijdens de tweede sessie krijgen de deelnemers ruimte om de training voor te bereiden en geven ze zelf onderdelen van de training. Na de laatste sessies gaan de deelnemers de organisatie in om collega’s te trainen in het vormgeven van een blended traject met behulp van Jouw Omgeving.” 

Meer weten over blended hulpverlenen bij Ambiq? Bekijk de video: 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer