Swipe

We maken echt verschil met het vlaggensysteem

27-02-2024

Gisteren was onze collega Gert Jan van den Top gastspreker tijdens de netwerkdag van het Sensoa Vlaggensysteem in het Vlaams Parlement in Brussel.

Tijdens de dag stond centraal om vooral het belang te onderstrepen van een sekspositieve boodschap in de vorming van jongeren. Een gesprek met het ‘Vlaggensysteem op een bordje’ gaat vooral over wat wenselijk, prettig en plezierig is. 

Lees hier nog even terug wat het ‘Vlaggensysteem op een bordje’ ook alweer is.

Inspiratiesessie

Onze collega Gert Jan is als behandelaar, trainer en regiofunctionaris betrokken bij ons expertthema seksualiteit. Hij sprak tijdens de inspiratiesessies 'het Vlaggensysteem als individuele gesprekstool' en nam de deelnemers mee in een gespreksverloop met het Vlaggensysteem op een bordje. Waarbij ook het verband gelegd werd naar het implementeren van het Vlaggensysteem in de organisatie. 

“Om het Vlaggensysteem op de juiste manier in te bedden moet er vooral ook meer worden gepraat; tijdens de vergaderingen, de intervisies, met verwanten en natuurlijk vooral ook met de doelgroep zelf” - Gert Jan van den Top 

Voorbeeld uit de praktijk 

Tijdens de sessie werden de deelnemers meegenomen vanuit de ‘point of view’ van twee van onze pedagogisch medewerkers. Het vertrekpunt van werken met het Vlaggensysteem binnen Ambiq is dat dit pro actief gebeurt. In dit kader nemen de taakhouders een filmpje op om te kunnen presenteren tijdens een ‘follow up’ training van het Vlaggensysteem. Ze gaan hiervoor in gesprek met Christine, een jongere van hun groep die tijdens dit gesprek een spontane onthulling doet. 

Een spontane onthulling is een uitspraak van een cliënt waarbij er bij de hulpverlener het vermoeden ontstaat dat er sprake is van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

In de video was te zien hoe de pedagogisch medewerkers deze situatie verhelderden. Hierna kregen de deelnemers een actieve rol bij het beoordelen van de situatie. Onder supervisie van Gert Jan werden de vakken op het gespreksbord ingevuld. Ze werden begeleid in het toekennen van de vlag die paste bij de situatie aan de hand van het patroon op het bord. 

Netwerkdag 2024 

Om vervolg te kunnen bieden aan de beoordeling is er een situatiekaart gemaakt van het verhaal van Christine. In het ontwikkelen van de kaart is haar feedback meegenomen om het zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan haar situatie. 

De situatiekaart is te downloaden via Situatiekaart Netwerkdag 2024

Een aantal reacties aan Christine:  

"Ik vind het heel dapper van jou dat je dit met ons hebt gedeeld. Ik kan me inbeelden dat deze hele situatie niet eenvoudig voor je is en een indruk op je heeft nagelaten. Wat hij heeft gedaan is niet ok, want hij is hierbij over jouw grenzen gegaan."

"Knap dat je dit met ons deelt, je hebt goed aangevoeld dat deze situatie niet verlopen is zoals het hoort."

"Zoals we samen besproken hebben en zoals je ziet aan de vlag die we samen gekozen hebben is dit gedrag van jouw vriend zeker neit oke. Ik denk dat het belangrijk is dat we samen gaan nadenken hoe we dit met hem ook bespreekbar kunnen maken en hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen."

Meer achtergrond 

Al sinds 2010 wordt de methodiek gebruikt om seksueel gedrag juist in te schatten én er gepast op te reageren. Veertien jaar later is het Vlaggensysteem internationaal en inzetbaar bij talloze sectoren en doelgroepen.  Tijdens de netwerkdag zijn de laatste ontwikkelingen van de methodiek gepresenteerd. De nadruk lag hierbij op de toegankelijkheid van de methodiek zodat professionals uit verschillende hoeken de methodiek makkelijker kunnen vinden en toepassen binnen hun eigen werkveld. Waarbij de vernieuwde website op feestelijke wijze werd gepresenteerd. 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer