Swipe
Onze organisatie

Bestuur en organisatie

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Raad van Bestuur

Anita Schemmekes is onze bestuurder. 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van Ambiq en voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Managementteam (MT)
 • Anita Schemmekes - bestuurder
 • Bregtje Hermans - bestuurssecretaris
 • Monique ter Pelle – directeur RVE Twente 
 • Ina Kuipers – directeur RVE Noord-Midden
 • Hilly de Klein - waarnemend directeur RVE Noord-Midden
 • Els Oonk – directeur bedrijfsbureau
 • Marcel Hesselink – business controller
 • Marjolein Evers – hoofd behandeling en kwaliteit
   

Organogram Ambiq

Bekijk ons organogram.

Raad van Toezicht

We hebben ook een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De leden van onze Raad van Toezicht zijn:  

 • dhr. L.F.L. (Laurent) de Vries (voorzitter)
 • dhr. drs. P.A. (Peter) Drenth RA (vicevoorzitter) 
 • mevr. dr. H.H. (Ina) Kuper 
 • dhr. H.J. (Henri) Soepenberg MBA 
 • dhr. drs. S.A.M. (Sjoerd) van der Zee 
 • mevr. mr. D.S. (Susanne) Terporten-Hop  
 • dhr. H. (Henk) van Zwam