Swipe
Onze organisatie

Kwaliteit als basis voor onze zorg

Wij stellen de behoefte en wensen van onze cliënten altijd centraal. Vanuit deze gedachte besteden we veel aandacht aan het voortdurend toetsen en verbeteren van onze kwaliteit. Binnen onze organisatie focussen we ons expliciet op drie kwaliteitsaspecten: cliënttevredenheid, leef- en werkklimaat en effectiviteit van zorg. 

Onderzoeken

Onderzoek is belangrijk om onze kwaliteit te meten. Dit doen we structureel met de volgende onderzoeken:
 

Cliënttevredenheid

  • C-toets
  • Exit-vragen

Medewerkerstevredenheid

  • Medewerkersonderzoek (MO)
  • Werkklimaatonderzoek

Pedagogisch klimaat

  • Leefklimaatonderzoek
Kwaliteitskaders

Binnen Ambiq hanteren we het OBC Kwaliteitskader.
Daarnaast bedienen we verschillende doelgroepen en per zorgvorm willen we onze kwaliteit van zorg borgen. Daarom hanteren we ook aanvullende kaders, zoals:


Daarnaast werken we binnen Ambiq volgens de Richtlijnen Jeugdhulp.

We hebben verschillende keurmerken en hier zijn we trots op!

HKZ

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en ketenpartners. We hebben intern de zaken goed op orde, we stellen de cliënt centraal en we werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

VOBC Keurmerk "OBC in perspectief"

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s). De VOBC heeft aan Ambiq het Keurmerk 'OBC in perspectief' toegekend. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat Ambiq voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: 'OBC in perspectief'. 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer