Swipe
Onze organisatie

Vrienden van Ambiq

Stichting Vrienden van Ambiq heeft als doel om met donaties en giften kinderen, jongeren en volwassenen, die in behandeling zijn bij Ambiq, iets extra's te bieden.

Vrienden... Iedereen heeft ze nodig!

Juist in een periode waar je door omstandigheden hulp nodig hebt, heb je vrienden nodig, om met iets extra's het leven weer iets mooier te maken. Dankzij donaties en giften van onze Vrienden kunnen we dit bieden aan cliënten van Ambiq. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanschaffen van sportartikelen, een muziekinstrument of het organiseren van een vakantiekamp. Kortom, dingen die het leven kleur geven.

Wij zoeken Vrienden! 

Natuurlijk kunnen we dit niet zonder donateurs. Bedrijven, particulieren en fondsen kunnen op verschillende manier bijdragen: 

  • Eenmalige of periodieke schenking

Stichting Vrienden van Ambiq is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat de belastingdienst geen heffing oplegt. Het complete bedrag dat je schenkt komt dus ten goede aan de doelstellingen van de Stichting. Je donatie kun je overmaken aan Stichting Vrienden van Ambiq op IBAN nummer NL49 ABNA 0641 7485 74. 

  • Notariële schikking 

Als je regelmatig wilt doneren dan is een schenking via een notariële akte misschien een goed idee. Het voordeel is dat je een deel van de gift terugkrijgt via de belastingdienst. Afhankelijk van inkomen en leeftijd kun je 16 tot 52% terugkrijgen. Via de schenkcalculator kun je berekenen wat je fiscale voordeel is. Voorwaarde is wel dat je de schenking voor minimaal vijf jaar vastlegt in de notariële akte. 

  • Opnemen in testament  

Het is ook mogelijk de Stichting op te nemen in je testament, door middel van een erfstelling. In een legaat kun je vooraf een bedrag vastleggen dat de Stichting ontvangt via een nalatenschap. Een fonds kun je op naam zetten voor een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht. 

Vul onderstaand formulier in Ja, ik wil graag Vriend van Ambiq worden
Contact Wil je contact met de Vrienden van Ambiq?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via vriendenvan@ambiq.nl of 088 - 777 6000.

Persoonlijk verhaal van voorzitter Truus Harink "Ik wil me graag inzetten voor de meest kwetsbare doelgroep in de samenleving"

Truus Harink is voorzitter van Stichting Vrienden van Ambiq. Lees hier haar persoonlijke verhaal en vooral de gedrevenheid voor de cliënten van Ambiq.

Levensloop

Truus is opgegroeid in een dorp waar een gezin woonde met 9 kinderen. De jongste was verstandelijk beperkt. “Als meisje kwam ik daar en met die verstandelijk beperkte jongen ging ik vaak wandelen. Dít wil ik doen! En dus begon ik in 1969 als leerling-verpleegkundige in de zwakzinnigenzorg.” Uiteindelijk heeft Truus haar hele leven met veel plezier in de gehandicaptenzorg gewerkt. Een deel van haar loopbaan was dat bij De Eik (voorganger van Ambiq) in Oldenzaal.

Kijk en luister!

In al die jaren heeft ze de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking meegemaakt. Truus: “In de beginjaren waren er groepen van 24 cliënten. Je was dan meer oppasser en verzorger. Later veranderde dit naar groepen van resp. 8, 10 en 12 op resp. hoog-, midden- en laagniveau. Dat was 25 jaar geleden…”

De doelgroep die Truus het meest aanspreekt, zijn de jongeren met een licht verstandelijke beperking. Truus: “Een jongere met LVB doet een bijzonder appèl op je. Zij hebben mij vooral geleerd om goed te kijken en te luisteren! Wat probeert hij me duidelijk te maken. Wat kan hij zelf? Wat wil hij met zijn leven? Wat kan ik bijdragen? Waar moeten we in investeren? Door samenwerking met verschillende disciplines kunnen we het maximale bereiken voor de jongere met LVB. Wat zie ik, wat doet hij, wat vindt hij, waarin kan hij zich ontwikkelen, hoe kan ik hem daartoe uitdagen?”

Meest kwetsbare doelgroep in de samenleving

De doelgroep van Ambiq, licht verstandelijk beperkte cliënten met bijkomende gedragsproblematiek, spreekt Truus het meest aan. Het is de meest kwetsbare doelgroep die er in de samenleving is. Dat gegeven geeft extra motivatie. “Deze jongeren hebben in de opvoeding niet altijd de meest gunstige omstandigheden meegemaakt om als kind veilig op te groeien. Ik voelde en voel me geroepen om me maximaal voor hen in te zetten.”

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer