Swipe

Attendiz / de Bouwsteen

Binnen de Zeer Intensieve Behandellocaties van Ambiq verblijven kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en bijkomende psychiatrische problematiek. Binnen de drie-milieuvoorziening van Ambiq op het gezondheidspark Hengelo werken De Bouwsteen (cluster 4 school vallend onder Attendiz) en de behandellocaties van Ambiq met elkaar samen.