Swipe

Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is een platform van bestuurders/ regiodirecteuren uit de gehandicaptenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en bespreken actuele regionale of landelijke zaken/ontwikkelingen, trends en dilemma’s. Hiermee ontstaan op een laagdrempelige manier contacten en onderlinge verbinding. Goede onderlinge contacten en delen van inzichten komen de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in het noorden ten goede.