Swipe

Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is een platform van bestuurders/ regiodirecteuren uit de gehandicaptenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en bespreken actuele regionale of landelijke zaken/ontwikkelingen, trends en dilemma’s. Hiermee ontstaan op een laagdrempelige manier contacten en onderlinge verbinding. Goede onderlinge contacten en delen van inzichten komen de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in het noorden ten goede.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer