Swipe

KAJAK - academische werkplaats

De Academische Werkplaats Kajak is een initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en momenteel in samenwerking met hun kernpartners Karakter, Levvel/de Bascule en ’s Heeren Loo, De Banjaard/Youz, Ambiq, Arkin & Accare. De werkgroepen worden bemand door professionals uit de jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land.