Swipe

LVB en verslaving

Tactus en Ambiq werken structureel samen in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt over en weer uitgewisseld en ingezet om te komen tot vroegtijdige, integrale en effectieve hulpverlening. Zo heeft Tactus Ambiq onder anderen ondersteund bij het opstellen van middelenbeleid. Een goed middelenbeleid bestaat niet alleen uit huisregels, maar ook uit een (preventief) zorgbeleid, deskundige medewerkers die middelengebruik vroegtijdig kunnen signaleren en bespreekbaar maken en een pakket aan laagdrempelige interventies. Ambiq ondersteunt Tactus in het vroegtijdig onderkennen van de LVB problematiek en hierbij passende interventies.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer