STA onderwijsarrangement ambulant

STA! ambulant is een ambulante zorgvorm die zich richt op de (psychiatrische) problematiek van het kind binnen het onderwijs, die mede hierdoor dreigt te stagneren in het huidige onderwijsproces. De ambulante behandeling vindt plaats op de plek waar het kind met zijn/haar problemen zich bevindt, namelijk op school in samenwerking met de leerkracht en de ouders.

Samen met de betrokkenen wordt de problematiek binnen het onderwijs in kaart gebracht en wordt er in nauwe samenwerking met ouders een plan gemaakt voor de behandeling. De individuele behandeling op school en de ouderparticipatie thuis vormt hierin de basis.

Daarnaast is advies, psycho-educatie en groepsbehandeling mogelijk. Het doel is dat het kind blijvend kan deelnemen aan het (huidige) passende onderwijs. Naast de behandeling op school en thuis kan er binnen het gezin ook systeemtherapie ingezet worden. Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs