Onderzoek en ontwikkeling

Ambiq participeert in en initieert wetenschappelijk onderzoek. Ons doel is om behandelmethodes te verbeteren en nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Wij werken het liefst met evidence based behandelvormen, wat betekent dat het effect van de hulpverlening wetenschappelijk is aangetoond. Voor onze cliënten en medewerkers is dat enorm waardevol. We kunnen echt een verschil maken in het leven van onze cliënt, waardoor hij of zij een zo zelfstandig mogelijke toekomst tegemoet gaat.

VR-iendje bij Ambiq, onderzoek en ontwikkeling

Effectonderzoek en ontwikkeling nieuwe producten

Effectonderzoek is heel belangrijk binnen de hulpverlening, maar niet het enige gebied waar we ons mee bezig houden. Ook het ontwikkelen van nieuwe producten of een diagnostisch instrument past binnen onze visie op de ondersteuning van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarom hebben we een eigen onderzoekscommissie, die ons onderzoeksprogramma coördineert. Dankzij vele samenwerkingen met onderwijsinstellingen en zorgpartijen krijgen we steeds meer naam als LVB-expert. We sluiten vaak aan bij onderzoeken en werken graag met enthousiaste studenten, die in ons werkveld afstuderen of promoveren.

Online hulpverlening van Ambiq

De organisatie van zorg en hulpverlening in Nederland is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dat vraagt om nieuwe inzichten en het ontdekken van nieuwe wegen. Een veelbelovende ontwikkeling hierin is online hulpverlening. Deze manier van contact tussen cliënten en begeleiders is in opkomst en leverde al verrassende inzichten op.

Wij bieden cliënten het online programma Jouw Omgeving, waarmee ze meer de regie krijgen over hun eigen behandelplan. Via Jouw Omgeving kunnen ze chatten en berichten uitwisselen met begeleiders, in hun eigen tempo aan behandeldoelen werken en hun ouders/verzorgers mee laten kijken. Communiceren via het internet past in de belevingswereld van onze huidige generatie kinderen en jongeren, die hier volop mee werken. De komende tijd onderzoeken we welke mogelijkheden we nog meer hebben met online hulpverlening en hoe we dit als evidence based behandelvorm in ons aanbod kunnen borgen.

Kwaliteit staat altijd voorop

Goede zorg, voor een concurrerende prijs. Dat is wat wij mensen met een LVB kunnen bieden. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop, dus dat willen we zo goed mogelijk meten. Onder meer door de vier prestatie-indicatoren van de VNG in onze werkwijze te integreren:
  • Het meten van cliënttevredenheid
  • Het verminderen van uitval (mensen die voortijdig stoppen met de behandeling)
  • Het zichtbaar maken van de doelrealisatie (welke doelen zijn gerealiseerd bij het afsluiten van de behandeling?)
  • Het aantoonbaar verminderen van gedragsproblemen

De kern is licht verstandelijke beperking

Onze doelgroep heeft belang bij alle onderzoeken en innovaties waar we ons mee bezig houden. Zowel landelijk als regionaal nemen we het voortouw voor specifiek LVB-onderzoek en onderzoek binnen het bredere jeugdzorgveld.
logo ambiq