Onderzoek en blended hulp

Ambiq participeert in en initieert wetenschappelijk onderzoek. Ons doel is om behandelmethodes te verbeteren en nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Wij werken het liefst met evidence based behandelvormen, wat betekent dat het effect van de hulpverlening wetenschappelijk is aangetoond. Voor onze cliënten en medewerkers is dat enorm waardevol. We kunnen echt een verschil maken in het leven van onze cliënt, waardoor hij of zij een zo zelfstandig mogelijke toekomst tegemoet gaat.

VR-iendje bij Ambiq, onderzoek en ontwikkeling

Effectonderzoek en ontwikkeling nieuwe producten

Effectonderzoek is heel belangrijk binnen de hulpverlening, maar niet het enige gebied waar we ons mee bezig houden. Ook het ontwikkelen van nieuwe producten of een diagnostisch instrument past binnen onze visie op de ondersteuning van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarom hebben we een eigen onderzoekscommissie, die ons onderzoeksprogramma coördineert. Dankzij vele samenwerkingen met onderwijsinstellingen en zorgpartijen krijgen we steeds meer naam als LVB-expert. We sluiten vaak aan bij onderzoeken en werken graag met enthousiaste studenten, die in ons werkveld afstuderen of promoveren.

Blended hulpverlening van Ambiq

De visie van Ambiq is dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk mee moeten kunnen doen. Blended hulpverlening kan daaraan bijdragen. Het uitgangspunt is dat digitale toepassingen bepaalde onderdelen van bestaande hulpverlening aanvullen of (deels) vervangen. Ambiq biedt kwalitatief goede en vooruitstrevende zorg waarbij cliënten zoveel mogelijk de regie hebben. Ambiq zet hierbij blended hulpverlening in door middel van eHealth platform Jouw Omgeving. 

Jouw Omgeving 
Jouw Omgeving is het cliëntenportaal voor online behandeling, begeleiding en zelfhulp. Cliënten werken er op een veilige en transparante manier samen met verwanten, netwerk en zorgprofessionals. Jouw Omgeving is speciaal ontwikkeld voor blended hulpverlening. Hierbij biedt Jouw Omgeving de mogelijkheid voor online begeleiden of behandelen in het gehele zorgtraject, waarbij de gegevens van gebruikers veilig geborgd zijn. Cliënten kunnen bijvoorbeeld doelen toevoegen waaraan ze willen werken, meelezen en –schrijven aan rapportages, en filmpjes en trainingen volgen.


Jouw Omgeving voor familie en betrokkenen 
In overleg met de behandelaar bepalen cliënten en/of ouders (gezaghebbenden) wie er mee leest in Jouw Omgeving. Het is mogelijk om familie en betrokkenen toegang te geven tot Jouw Omgeving. Ze kunnen op de hoogte blijven van afspraken en doelen. Ook kunnen ze belangrijke informatie lezen. 

Blended hulpverlenen 
Bij Ambiq bieden we daar waar mogelijk blended hulpverlening. Dit is een combinatie van online en fysiek behandelcontact waarmee we het behandelproces optimaliseren. Via een blended aanpak sluiten we optimaal aan bij diverse vragen en behoeften van onze cliënten. Waar de ene cliënt het best functioneert in fysiek contact, heeft de ander behoefte aan contact op afstand. Ons streven is cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken en ze zo veel mogelijk hun eigen regie te laten nemen. 

Hoe werken we blended?


Kwaliteit staat altijd voorop

Goede zorg, voor een concurrerende prijs. Dat is wat wij mensen met een LVB kunnen bieden. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop, dus dat willen we zo goed mogelijk meten. Onder meer door de vier prestatie-indicatoren van de VNG in onze werkwijze te integreren:
  • Het meten van cliënttevredenheid
  • Het verminderen van uitval (mensen die voortijdig stoppen met de behandeling)
  • Het zichtbaar maken van de doelrealisatie (welke doelen zijn gerealiseerd bij het afsluiten van de behandeling?)
  • Het aantoonbaar verminderen van gedragsproblemen

De kern is licht verstandelijke beperking

Onze doelgroep heeft belang bij alle onderzoeken en innovaties waar we ons mee bezig houden. Zowel landelijk als regionaal nemen we het voortouw voor specifiek LVB-onderzoek en onderzoek binnen het bredere jeugdzorgveld.
logo ambiq