behandelproces

Enkele veelgestelde vragen over het behandelproces bij Ambiq. Ambiq geeft antwoord.

Hoe werkt de aanmelding en de intake?

Kinderen kunnen bij ons aangemeld worden door een verwijzer, zoals een huisarts of wijkcoach. Wij kunnen het kind of het hele gezin ondersteunen op basis van een verwijzing. Dat geldt voor al onze behandelingen en begeleiding, met uitzondering van het Expertisecentrum, Onderwijszorgarrangementen ambulant en deeltijd. Hiervoor is een huisartsverwijzing voldoende.

Zodra een aanmelding binnen is nemen we binnen 72 uur contact op met de cliënt of zijn/haar ouders voor het intakegesprek. De intake vindt ambulant plaats. We horen vaak van cliënten dat het een grote stap is om hulp in te schakelen en daarom reageren we snel en adequaat. In geval van spoed gebeurt de intake nog dezelfde dag. Spoedaanvragen kunnen 24 uur per dag binnenkomen, via een centrale ingang per regio.

Wat bespreken we bij de intake?

Bij de intake proberen we de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen, om op basis daarvan een passend zorgpad uitstippelen. Dit zorgpad bevat de behandelvormen en begeleiding die bij de behoeftes van het kind en zijn of haar ouders aansluiten. Tijdens de intake wordt dus direct duidelijk wat cliënten van ons kunnen verwachten en hoe lang onze ondersteuning duurt. Onze hulp is in principe tijdelijk, waarna het gezin zo zelfstandig mogelijk verder kan.   

Wanneer begint de ondersteuning?

Zo snel mogelijk. Als er niet direct een plaatsingsmogelijkheid is voor de benodigde behandeling of begeleiding bieden we overbruggingszorg totdat we echt van start kunnen.

Wat is een zorgpad?

Het zorgpad bestaat uit de behandelvormen en/of begeleiding die een kind – of gezin - van ons krijgt. Dit zorgpad is persoonlijk en helemaal toegespitst op de hulpvraag. We leggen het zorgpad vast in het behandelplan en we evalueren regelmatig om te kijken of de behandeling nog steeds bij de hulpvraag aansluit.

Hoe bieden we ambulante behandeling?

Met ambulante hulpverlening kunnen we uithuisplaatsing voorkomen en bieden we ondersteuning in de vertrouwde omgeving van het kind. We maken vooraf duidelijke afspraken over wanneer en hoe vaak onze hulpverlener bij een gezin thuis komt. De vaste hulpverlener is ook altijd bereikbaar voor de gezinsleden om contact te hebben tussen de bezoeken door.  

Hoe bieden we intramurale behandeling?

Kinderen die uithuisgeplaatst worden in geval van crisis kunnen op een van onze behandelgroepen terecht. Dat geldt ook voor kinderen die baat hebben bij 24-uurs behandeling We bepalen in overleg met de ouders en verwijzer wat de beste groep is voor hun kind, en hoe lang de opname gaat duren. Er kunnen allerlei redenen zijn voor intramurale behandeling. Vaak geeft het gezinnen wat lucht om na een adempauze samen weer verder te kunnen. Tijdens de opname werkt het kind – maar vaak ook de ouders - aan de behandeldoelen. Het gewone leven, zoals naar school gaan of naar een dagbesteding, gaat ook gewoon door.

Wat is het behandelplan?

Ieder kind krijgt een persoonlijk behandelplan waarin alle afspraken staan over de duur, aard en doelen van onze ondersteuning. Dit plan geeft altijd een actuele weergave van de stand van zaken. Welke behandelvormen lopen nog en voor hoe lang? Welke doelen heeft het kind behaald en waar werken we nog aan? De doelen worden bijgehouden in Jouw Omgeving.

Flyer Jouw Omgeving

 

Hoe lang duurt de behandeling?

Onze ondersteuning is over het algemeen tijdelijk; we zijn er totdat het kind en het gezin weer zelfstandig verder kunnen. We beginnen met een observatieperiode. Daarna werken we met periodes van zes maanden. In die periode werkt het kind aan zijn of haar doelen en daarna evalueren we hoe ver hij of zij is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Regelmatig bespreken we of het zorgpad nog aansluit bij de omschreven behandeldoelen. Misschien zijn er intussen doelen behaald en kunnen we met een behandelvorm stoppen, of is het goed om met een andere behandelvorm te starten op basis van nieuwe inzichten. Met deze benadering bieden we de meest effectieve en ‘maatwerk’ hulp voor de specifieke situatie van ieder kind.

Hoe eindigt het zorgpad?

Als een kind zijn of haar behandeldoelen (deels) heeft behaald kunnen we met de behandeling en/of begeleiding stoppen. Dat gebeurt altijd in overleg met het kind en zijn of haar ouders. Als het nodig is kunnen wij (of een andere organisatie) daarna een nieuw behandeltraject starten.

logo ambiq
 
  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq