Swipe
Werken bij Ambiq - Gedragswetenschapper Laura

'Van stagiaire doorgroeien naar gedragswetenschapper. Er zijn zoveel mogelijkheden binnen Ambiq!'

"Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq, is het vermogen om goed aan te kunnen sluiten bij de kinderen, jongeren en ouders waar we mee werken. We merken vaak dat kinderen, jongeren en ouders hun omgeving onvoldoende goed begrijpen en zich vaak ook onvoldoende goed gehoord en begrepen voelen. Er wordt geprobeerd om een ‘brug’ of een soort ‘vertaler’ te zijn tussen kinderen/jongeren en hun ouders, maar ook tussen kinderen/jongeren en ouders en de omgeving waar ze mee te maken hebben (scholen, werk, buurt, wijkteams, zorgboerderijen, andere hulpverleningsorganisaties etc.). Dit vraagt er onvoorwaardelijk te zijn, geduld te hebben en met compassie te kijken en werken. Uniek aan het werken binnen Ambiq is ook de diversiteit aan taken en de mogelijkheden die er zijn om kinderen, jongeren en hun ouders behandeling te kunnen bieden."

Diverse taken

"Mijn taken als gedragswetenschapper zijn heel divers; van diagnostiek tot behandelcoördinatie en van behandeltrajecten waarbij ik de gezinshulpverleners, therapeuten en groepsleiders coach tot aan behandeling van cliënten (o.a. ouderbegeleiding en CGT). Ook deskundigheidsbevordering van medewerkers, zoals het ontwerpen en geven van trainingen en het meeschrijven aan beleid zijn taken die ik als gedragswetenschapper doe. Het inwerken en bieden van werkbegeleiding aan nieuwe collega gedragswetenschappers is ook een van mijn taken evenals het op peil houden van mijn eigen deskundigheid door middel van intervisie, supervisie en scholing."

Een enorm bevlogen club

"Welke mensen zitten erin en hoe vult het elkaar aan? Als gedragswetenschapper begeef ik mij eigenlijk in diverse teams; het team van de gedragswetenschappers in regio Noord/Midden en de behandelteams waar ik aan ben verbonden; het ambulante team Hardenberg/Zwolle en nu tijdelijk het trainingshuis in Hardenberg. In het gedragswetenschappersteam zitten alle gedragswetenschappers van de diverse behandelvormen binnen Ambiq, het is een enorm bevlogen club met deskundige mensen die zich voor de volle 100% inzetten voor hun cliënten en de medewerkers. Ze vervullen een belangrijke inhoudelijke rol binnen Ambiq, zijn hierin ook aanjager en onderhouder van de inhoudelijke aspecten van de hulpverlening."

"Elke gedragswetenschapper heeft affiniteit met een ander inhoudelijk onderwerp, wat maakt dat we een heel divers scala aan behandelmogelijkheden hebben. Samen met de clustermanagers vorm ik een tandem wat verbonden is aan de behandelvormen. In het ambulante team in Hardenberg/Zwolle werk ik samen met gezinshulpverleners, ambulant hulpverleners, een psychomotore therapeut, een speltherapeut en een systeemtherapeut. Binnen ambulante behandeltrajecten worden vaak combinaties van behandeling gemaakt om zo een zo optimaal mogelijke behandeling te bieden, de diversiteit aan disciplines werkt daarbij prettig. Bij het trainingshuis werk ik met name samen met groepsleiders en als het nodig is in het kader van de behandeling van een jongere ook met therapeuten. De behandeling wordt dan met de betrokken disciplines samen om de jongere heen gevormd."

We doen het samen

"Voordelen aan het werken bij Ambiq zijn alle middelen die we tot onze beschikking hebben om kinderen/jongeren en ouders zo goed mogelijk behandelen. Als medewerker ervaar ik de werksfeer als prettig en heb ik zeker het gevoel ‘het samen te doen’. Ook ervaar ik als medewerker de vrijheid (en verantwoordelijkheid) om mijn werk zo in te richten dat het uitdagend voor mijzelf blijft. De mogelijkheden die Ambiq biedt qua scholing vind ik van meerwaarde en bijdragen aan de kwaliteit van hét hulpmiddel; de medewerker zelf."

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer