Vertrouwenswerk/klachten

Met wie kun je praten?

Ben je niet tevreden over de ontvangen hulp of zit je ergens mee? Dan horen we dat graag. Het maakt niet uit over welk onderwerp het gaat. Praat eerst met jouw hulpverlener(s). Misschien komen jullie er samen uit. Komen jullie er samen niet uit of ben je nog steeds ontevreden over de ontvangen hulp, dan kun je altijd terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris. Hieronder staat beschreven bij welke organisatie je terecht kunt. Kom je hier niet uit, dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Francis Jansink, telefoonnummer 06 14 10 57 66 of f.jansink@ambiq.nl 

Alle cliënten van Ambiq hebben recht op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Afhankelijk van wie je bent en waar je woont, kun je terecht bij verschillende organisaties. Die hulp is altijd gratis!

*Ontvang je zorg vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar)?

AKJ en Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen; de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Ambiq.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Ambiq, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon jouw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over jouw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Ambiq.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

*Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) - (jong)volwassenen?

Dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Francis Jansink. Zij kan je helpen en is bereikbaar via 06 14 10 57 66 of neem contact op via de website. Meer informatie vind je in haar flyer

Wat kun je doen als je ontevreden bent of vragen hebt over de onvrijwillige zorg die je krijgt (dan is de Wzd, de Wet zorg en dwang) van toepassing).

*Ontvang je zorg vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar)

Dan kun je terecht bij het AKJ/Zorgbelang.
 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

*Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) - (jong)volwassenen?

Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van Quasir of LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap).
 • Quasir is door zorgkantoor Zilveren Kruis aangewezen voor Drenthe. De contactpersoon is Petra de Wijn. Klik hier voor de flyer. Als je meer informatie wilt, klik hier voor de gegevens.
 • LSR is door zorgkantoor Menzis aangewezen voor de provincie Overijssel (uitgezonderd de gemeentes Deventer, Raalte en Olst-Wijhe)De contactpersoon is Marian Stevelink. Zij is te bereiken op maandag t/m donderdag via 06 21 37 41 39 of via m.stevelink@hetlsr.nl. Zie ook de flyer (deel 1 en deel 2). Kun je Marian niet bereiken? Bel dan met 088 201 59 00.
 • Adviespunt Zorgbelang is door de zorgkantoren aangewezen voor de gemeenten Zutphen, Lochem, Berkelland, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. De vertrouwenspersoon is Jarma Maas, te bereiken via 088 – 929 40 99 en jarmamaas@zorgbelangcvp.nl. Klik hier voor de flyer voor meer informatie. 

Kom je er niet uit met je vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris?

Mocht je er in overleg met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris toch niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie Twente. Hier vind je hier de folder van de Regionale Klachtencommissie Twente. Dit geldt voor álle klachten van alle locaties met betrekking tot door Ambiq verleende zorg. We hebben een klachtenregeling gemaakt samen met Aveleijn, De Twentse Zorgcentra en Dagbehandeling BrumBrum. 

In Twente is een Regionale Klachtencommissie opgericht, specifiek voor klachten rondom onvrijwillige zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd) of algemene klachten op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Ambiq is hierbij aangesloten. Hieronder leggen we uit waarom deze regionale commissie is opgericht en hoe je een klacht indient.

Waarom is de Regionale Klachtencommissie Twente opgericht?

In 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet beschrijft onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zorgorganisaties zorg mogen toepassen waar je als cliënt niet mee instemt. Denk daarbij aan gedwongen toediening van medicatie of het beperken van het gebruik van je mobiele telefoon.
 
Vind je dat de opgelegde onvrijwillige zorg onzorgvuldig of onjuist wordt toegepast? Dan kun je een klacht indienen. In de Wet zorg en dwang staat dat de klacht moet worden behandeld door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. In Twente hebben acht zorginstellingen gezamenlijk besloten om een onafhankelijke klachtencommissie op te zetten. Cliënten die zorg ontvangen van de deelnemende zorgorganisaties kunnen hun klacht over onvrijwillige zorg bij deze klachtencommissie indienen. Landelijk is ook een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht.

Werkwijze

De Regionale Klachtencommissie werkt volgens een officieel vastgestelde werkwijze en is altijd onpartijdig.
 • Dien de klacht schriftelijk (via de mail, secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl) in. Voeg bewijzen toe die de klacht onderbouwen.
 • De klachtencommissie deelt aan de betreffende zorgorganisatie mee dat er een klacht is ingediend en vraagt om een schriftelijke reactie.
 • Als alle stukken binnen zijn volgt er een zitting waarbij beide partijen aanwezig zijn en hun standpunt mogen toelichten.
 • Soms komen de partijen tijdens deze zitting tot een gezamenlijke oplossing. Als dat niet het geval is, volgt er een officiële uitspraak door de Regionale Klachtencommissie. Beide partijen moeten zich hieraan houden.
 • In alle gevallen wordt de gang van zaken, waaronder de klacht, de argumenten van beide partijen, de oplossing en/of de beslissing, opgenomen in een uitgebreide uitspraak.

Contactgegevens

De Regionale Klachtencommissie Twente wordt ondersteund door een secretariaat en is te bereiken via secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl of 088 430 4001.
 

Samenstelling

De Regionale Klachtencommissie Twente bestaat uit vrijwilligers die belangstelling hebben voor de zorg. In de commissie zitten onder meer een orthopedagoog, een arts, een psycholoog, een jurist. Ook maken enkele verwanten van cliënten deel uit van de commissie. De leden zijn onafhankelijk van de aangesloten zorginstellingen en doen dit werk vooral uit maatschappelijke betrokkenheid.

Jaarverslag 2021 Wzd-klachtencommissie Regionale Klachtencommissie Twente
 
 • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

 • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq