Vertrouwenswerk/klachten

Met wie kun je praten?

Ben je niet tevreden over de ontvangen hulp of zit je ergens mee? Dan horen we dat graag. Het maakt niet uit over welk onderwerp het gaat. Praat eerst met jouw hulpverlener(s). Misschien komen jullie er samen uit. Komen jullie er samen niet uit of ben je nog steeds ontevreden over de ontvangen hulp, dan kun je altijd terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris. Hieronder staat beschreven bij welke organisatie je terecht kunt. Kom je hier niet uit, dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Francis Jansink, telefoonnummer 06 14 10 57 66 of f.jansink@ambiq.nl 

Alle cliënten van Ambiq hebben recht op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Afhankelijk van wie je bent en waar je woont, kun je terecht bij verschillende organisaties. Die hulp is altijd gratis!

*Ontvang je zorg vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar)?

AKJ en Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen; de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Ambiq.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Ambiq, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon jouw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over jouw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Ambiq.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

*Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) - (jong)volwassenen?

Dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Francis Jansink. Zij kan je helpen en is bereikbaar via 06 14 10 57 66 of neem contact op via de website. Meer informatie vind je in haar flyer

Wat kun je doen als je ontevreden bent of vragen hebt over de onvrijwillige zorg die je krijgt (dan is de Wzd, de Wet zorg en dwang) van toepassing).

*Ontvang je zorg vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar)

Dan kun je terecht bij het AKJ/Zorgbelang.
 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

*Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) - (jong)volwassenen?

Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van Quasir of LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap).
 • Quasir is door zorgkantoor Zilveren Kruis aangewezen voor Drenthe. De contactpersoon is Petra de Wijn. Klik hier voor de flyer. Als je meer informatie wilt, klik hier voor de gegevens.
 • LSR is door zorgkantoor Menzis aangewezen voor de provincie Overijssel (uitgezonderd de gemeentes Deventer, Raalte en Olst-Wijhe)De contactpersoon is Marian Stevelink. Zij is te bereiken op maandag t/m donderdag via 06 21 37 41 39 of via m.stevelink@hetlsr.nl. Zie ook de flyer (deel 1 en deel 2). Kun je Marian niet bereiken? Bel dan met 088 201 59 00.
 • Adviespunt Zorgbelang is door de zorgkantoren aangewezen voor de gemeenten Zutphen, Lochem, Berkelland, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. De vertrouwenspersoon is Jarma Maas, te bereiken via 088 – 929 40 99 en jarmamaas@zorgbelangcvp.nl. Klik hier voor de flyer voor meer informatie. 

Kom je er niet uit met je vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris?

Mocht je er in overleg met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris toch niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie Twente. Hiervoor kun je dit klachtenformulier gebruiken. Tevens vind je hier de folder van de Regionale Klachtencommissie Twente. Dit geldt voor álle klachten van alle locaties met betrekking tot door Ambiq verleende zorg. We hebben een klachtenregeling gemaakt samen met Aveleijn, De Twentse Zorgcentra en Dagbehandeling BrumBrum. 
 • De dag van Sacha als pedagogisch medewerker bij de Zeer Intensieve Behandelgroep (ZIB)

 • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

 • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking