Corona

Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. We vragen al onze medewerkers en uw kind extra te letten op de gezondheidsregels. Dit betekent onder andere dat we extra schoonmaken op de locaties. We wassen onze handen veel en vaak. We schudden geen handen. We houden 1,5 meter afstand. We hoesten en niezen in de elleboog. En we gebruiken papieren handdoeken.    

Voor alle maatregelen geldt dat wij de RIVM-richtlijnen in acht nemen en altijd een gezondheidscheck doen bij cliënten en gezinnen waarmee behandelcontacten zijn.

Bezoek


Heb je klachten? Dan mag je niet komen. Sinds 26 juni vervalt het maximum aantal bezoekers wat je per dag mag ontvangen op locatie/thuis. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis. Je mag ook weer met grote groepen op stap. Buiten moet je de 1,5 meter afstand borgen.

Maatregelen

  • Ambiq laat haar behandelingen zoveel mogelijk doorgaan. Voor ambulante behandelingen en therapieën biedt Ambiq blended hulpverlening. We werken volgens het principe “het doordacht combineren van face-to-face met digitale zorg”. We gebruiken hiervoor het beeldbellen van Microsoft Teams en ook de e-healthmodules worden hiervoor ingezet
  • Aanmeldingen van nieuwe cliënten worden in behandeling genomen, en de screening vindt plaats conform beleid. Ook hier zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Daar waar gezondheidsklachten in het gezin zijn kan er gekozen worden voor digitale verwerking van de aanmelding in plaats van een huisbezoek
  • Crisisaanmeldingen worden doorlopend in behandeling genomen, zowel ambulant als crisisopname 
  • Nieuwe opnames van cliënten vinden plaats en ambulante behandelingen gaan door
  • De zorg op school gaat door. Denk hierbij onder andere aan STA! en schooltoeleiding
  • De dagbesteding gaat door

Over uw kind

Alle therapieën gaan door (EMDR, CGT, diagnostiek, systeemtherapie, beeldende therapie, PMT en speltherapie). De bezoekregeling van uw zoon of dochter naar huis vindt plaats. Ook mag uw kind overnachten als dat in de bezoekregeling zo is afgesproken. Het is belangrijk dat uw kind ook thuis de gezondheidsregels volgt.  

Heeft u of mensen in uw gezin verkoudheidsklachten met koorts? Meld dit bij uw huisarts. Ambiq hoort dit ook graag. Neem dan contact op met de voor u bekende ambulant hulpverlener of persoonlijk begeleider. 

logo ambiq 
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq