Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl 
Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal.

"Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van Loon): "Worden wie je bent". 

Ons gezinshuis biedt rust en continuïteit. Er zijn iedere dag dezelfde begeleiders, die naast goed contact met de cliënt ook een goed contact met ouders willen opbouwen. Samen wordt gekeken waarom het kind in een gezinshuis van Ambiq is gekomen, wat de toekomstwensen van het kind en de ouders zijn en wat het kind wil leren."

Breed aanbod
"Als de jongere het gevoel heeft dat hij er mag zijn, en zijn toekomstdroom serieus wordt genomen, gaat hij samen met ouders, mij en collega's, kijken hoe hij dit kan bereiken. Binnen Ambiq is er een breed aanbod van verschillende therapieën. Soms kan het helpend zijn als een jongere eerst alleen speltherapie krijgt en dan sociale vaardigheden in de buurt oefent.

In het gezinshuis kan de jongere het gewone gezinsleven in een buurt ervaren. Spelen met andere kinderen of een sport zoeken die bij de jongere past. Spelenderwijs op zijn tempo ervaren wat hij wil door nieuwe dingen uit te proberen. Het mag misgaan en je mag boos worden."

Structuur
"Als gezinshuisouder bied ik structuur de hele dag door. Ik zorg dat de kinderen op tijd opstaan, zich verzorgen, samen ontbijten, en checken of de medicatie wordt genomen, en of het juiste mee naar school wordt genomen. Onder schooltijd heb ik eens in de twee weken een gesprek met een gezinscoach van Ambiq, die de kinderen ook goed kent. Ze denkt mee, heeft een luisterend oor als het zwaar is, geeft tips en ondersteunt met het maken van behandelplannen en andere praktische zaken. Een doktersbezoek, contact met ouders, of een gesprek op school kan ook plaatsvinden onder schooltijd.
Het huishouden doe ik zelf en mijn man kookt. 

Ieder kind heeft zijn eigen bedritueel: voorlezen, zingen... Eigenlijk het gewone leven. Het kind volgen, en er voor hen zijn."

Werken bij Ambiq is uniek
"Werken bij Ambiq is uniek, omdat jij veel kunt betekenen voor iemand, in zowel mooie en zware tijden. Er wordt veel met mij gedeeld. Over wat ze thuis mee maken of als ze verliefd zijn. Het is afwisselend werk, zowel fysiek als mentaal. Ik vind het fijn om met andere gezinshuisouders en collega's regelmatig contact te hebben, om mij, met hen af te blijven vragen hoe ik kan blijven verbeteren. Verder blijft Ambiq mij uitdagen met cursussen als systheemgericht werken, oplossingsgericht werken, BHV enz. Geen dag is hetzelfde!

Een groot voordeel is vrijheid. Je kan je eigen tijd indelen als de kinderen op school zitten. Je eigen normen en waarden zijn leidend. Geen ellenlange vergaderingen, en twee keer in de week rapporteren in Jouw Omgeving.  Geen wisselende diensten, maar regelmaat (wat mijzelf ook rust geeft). Kinderen worden voorspelbaar omdat je ze goed leert kennen. Hierdoor kan je vaak vervelende situaties voorkomen. Het geeft vreugde als je de kinderen ziet groeien en bloeien.

In een gezinshuis is daarvoor de ruimte en de individuele aandacht, met de professionaliteit van Ambiq op de achtergrond."

Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl 

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs