Ambiq investeert in toekomstige oudersAmbiq opent 1 maart een Ouder-Kind-Behandelcentrum (OKB) aan de Lipperkerkstraat 300 in Enschede. Met de uitbreiding van een OKB in Enschede kan Ambiq (toekomstige) ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) nog beter behandelen en begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
Wat is een Ouder-Kind-Behandelcentrum?
Het Ouder-Kind-Behandelcentrum is een tijdelijke woon- en behandelplek waar een ouder, eventueel met partner, leert inzicht te krijgen in opvoedingsvaardigheden. Het centrum is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die een kind verwachten of net een kind hebben gekregen. Ze leren vaardigheden om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te wonen met het kind. Ambiq biedt een unieke professionele 24-uursbehandeling en -begeleiding in het OKB. Het voornaamste doel van het OKB is preventie: investeren op deze (toekomstige) ouders en voorkomen dat ze de langdurige zorg in komen.

Preventie 
(Toekomstige) ouders leren op het OKB voor zichzelf te zorgen en verantwoorde keuzes te maken voor het kind. Ze leren hoe ze een veilige hechtingsrelatie opbouwen met hun kind. Ook leren ze omgaan met hun eigen problematiek en beperking, waarbij ze werken aan hun eigen behandelvraag. Ze verlaten het OKB als ze inzicht hebben gekregen in hoe zij in de toekomst (zelfstandig) kunnen wonen, goed voor hun kind kunnen zorgen en weten wat hun kind nodig heeft. Zo kan het kind opgroeien in een veilige omgeving.

Enschede
Het OKB in Enschede legt de nadruk op samenwerking. Samen met verschillende instanties kunnen we zo een passend antwoord geven op elke hulpvraag en passende hulp te bieden. Het OKB gelooft in maatwerk en werkt volgens het principe 'één gezin, één plan', vanuit de eigen kracht van (toekomstige) ouders. Om dit te kunnen realiseren organiseert het OKB inloopmomenten voor (toekomstige) ouders met laagdrempelige hulpvragen. Ook organiseert het OKB spreekuren voor professionals en ouders waarbij het OKB meedenkt over de benodigde hulpvorm. Daarnaast is het OKB een ontmoetingsplek voor ouders om hun netwerk te vergroten, ervaringen met elkaar te delen en te leren van elkaar. Ambiq opent op deze wijze een open, integraal centrum waar vanuit verschillende expertises snel en effectief ingespeeld wordt op de hulpbehoefte van (toekomstige) ouders met een licht verstandelijke beperking. 

Opening
De opening van de OKB in Enschede vindt medio maart plaats. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verzonden.