Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsingBeslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. ​
De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar het instrument ‘Beslissen over uithuisplaatsing’ uit de Richtlijn Uithuisplaatsing. Ambiq werkte mee aan de publicatie.

Lees de samenvatting hier: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Betrouwbaar-en-valide-beslissen-over-uithuisplaatsing-factsheet.pdf

Lees de gehele publicatie hier: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Betrouwbaar-en-valide-beslissen-over-uithuisplaatsing-eindrapport.pdf