Bewoners volwassenenzorg geven Ambiq een 7,59

Wij presenteren met trots het kwaliteitsrapport over de zorg voor volwassenen binnen Ambiq over 2019. 
In het rapport staat beschreven hoe we in 2019 binnen volwassenenzorg bezig zijn geweest met de thema’s uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg en met het verbeterplan uit het rapport over 2018. 

 
Het geeft ruimte voor dialoog en voor kwaliteitsverbetering écht vanuit cliënten en pedagogisch medewerkers. Met elkaar bepalen we wat er goed gaat, en wat passender of prettiger geregeld kan worden. 

In dit rapport wordt de kwaliteit van zorg zoals Ambiq deze levert aan haar cliënten volwassenenzorg belicht. Dit betreft zes woonboerderijen in landelijk gebied. Daarnaast heeft Ambiq verspreid over haar gehele spreidingsgebied nog enkele plaatsen waar Wlz-cliënten zelfstandigheidstraining krijgen. 

Op deze pagina vindt u het complete rapport en de versie voor cliënten.