Coronavirus en zorgverlening Ambiq​De zorg aan cliënten moet doorgaan nu het coronavirus Nederland heeft bereikt.
Ambiq heeft een crisisteam ingesteld. We volgen alle landelijke richtlijnen en nemen de richtlijnen
voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht.
Ambiq heeft verschillende maatregelen genomen om de zorg aan cliënten zoveel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Omdat niet te voorspellen is hoe het verloop van de corona-uitbraak zal zijn en of ook landelijk te zijner tijd aanvullende maatregelen worden getroffen, zijn deze maatregelen van kracht totdat anders gecommuniceerd wordt. 

Update 24 maart: Ambiq zal de ambulante behandeltrajecten zoveel mogelijk door laten lopen. Dat zal per cliënt worden beoordeeld. Aanmeldingen van nieuwe cliënten worden door Ambiq opgepakt, maar dit zal digitaal plaatsvinden. Wij willen gehoor geven aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en vragen onze medewerkers zo min mogelijk face-to-face-contacten te onderhouden. Indien er sprake is van veiligheidsissues die een face-to-face-contact vragen, zal onze medewerker een check doen op gezondheidsrisico’s. Deze zullen bepalend zijn of een face-to-face-contact wel of niet plaats kan vinden. 

De intramurale aanmelding nemen we in behandeling als er een onderliggend veiligheidsrisico is. 

Update 18 maart: We proberen ambulante behandelingen zo veel als mogelijk door te laten gaan (niet face-to-face, maar telefonisch of via beeldbellen). We realiseren ons dat het moment kan komen dat we creatief om moeten gaan met ons personeel, wat kan betekenen dat een afspraak niet door kan gaan omdat onze medewerkers elders nodig zijn. Dan wordt de afspraak verplaatst of afgezegd. 
Voor nieuwe intramurale aanmeldingen geldt dat we zoveel als mogelijk onze zorg blijven leveren, zeker als het gaat om cliënten waar de veiligheid in het geding is.

De brief met alle informatie vindt u hier: https://www.ambiq.nl/media/afbeeldingen/coronavirus-en-zorgverlening-ambiq.pdf