Dagbehandeling bij Ambiq: preventief en samen met oudersKinderen komen bij de dagbehandeling van Ambiq om te werken aan doelen. Ze leren wat emoties zijn, hoe ze dat zien bij henzelf en bij een ander, hoe ze met emoties omgaan en hoe ze met spanning en boosheid omgaan. Daarnaast leren ze sociale vaardigheden (over hoe samenspelen werkt, hoe je nee zegt, hoe je rekening kunt houden met een ander en wat daarvoor nodig is). Ook werken ze aan hun zelfbeeld. Wat maakt dat je denkt zoals je denkt en wat heb je nodig om meer te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Hoe doen we dit?
Door zowel individueel als in groepsverband met de jongeren aan het werk te gaan. Bij de dagbehandeling is er sprake van een tweesporenbeleid: niet alleen de kinderen/jongeren gaan aan het werk, maar ook ouders. Ouders hebben vaak behoefte aan een luisterend oor en handvaten over opvoeding. Ze krijgen daarom een terugkoppeling van wat wel en niet werkt op de dagbehandeling (onderdeel van het tweesporenbeleid). Wij vinden het namelijk belangrijk dat het aangeleerde gedrag ook thuis te zien is en dat het thuis beter gaat.
 
Samenwerking
We komen gemiddeld eens per twee weken op huisbezoek. Dan kijken we samen met ouders waar hun hulpvraag ligt. We stellen dan samen met ouders doelen op, maken samen een plan van aanpak en gaan samen met hen aan het werk. Op de dagbehandeling werken wij samen met een gedragswetenschapper, clustermanager en waar nodig raadplegen we een spel-, psychomotorisch of muziektherapeut.
 
Crisis voorkomen
Door op deze manier te werken met kind en ouder(s) kunnen we crisissituaties en escalaties voorkomen. We werken preventief. Zo kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis bij hun ouders kunnen blijven wonen. Doordat we dagbehandeling op tijd inzetten, werken we vanuit een stabiele situatie met een hulpvraag. Deze hulpvraag kan zo eerder opgelost worden dan wanneer we vanuit crisis werken.
 
Aanmelden?
In Twente heeft Ambiq locaties voor dagbehandeling in Hengelo, Almelo en Enschede. Er is op dit moment geen wachtlijst. Wil je een cliënt aanmelden? Dat kan op https://www.ambiq.nl/professionals/aanmelden