Hoe een real care baby van meerwaarde is om ouders met een LVB goed voor te bereiden op hun eigen kindjeBegin november 2020 start gezinshulpverlener Ellen Boone samen met haar collega's Kyra Klister en Tessa Deen met het gebruik van een real care baby. Deze gebruikt het team bij de behandeling baby IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling). Ondertussen heeft Ellen dit bij twee gezinnen ingezet en de eerste ervaringen zijn positief. "Moeders zien de real care baby als een echte baby."
Het huilt, heeft een schone luier nodig en moet een boertje laten: de real care baby lijkt precies op een echte baby.
 
Op basis van de real care baby advies geven aan ouders
Een computersysteem stuurt de real care baby aan. Dit systeem registreert onder andere hoe vaak de baby is gevoed, wanneer het is getroost, of de luier is verschoond en op welke tijdstippen dit niet gebeurt of is vergeten. “Wij kunnen de hele cyclus van 24 uur, tot 7 dagen aaneensluitend, uitlezen”, aldus Ellen. Dit bespreekt ze met ouders. Op deze manier geeft ze ouders adviezen, zodat ze ziet of zij hierin ook leerbaar zijn of dat ze ergens nog hulp mee nodig hebben. “Zo bespreek ik verschillende zaken met ze. Bijvoorbeeld het vergeten van de voeding in de nachten, het niet goed ondersteunen van het hoofdje of het niet voorzichtig omgaan met de baby. Samen met ouders kijk ik wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld wel in de nacht wakker te worden en hun baby te geven wat hij nodig heeft.” Daarnaast heeft de real care baby een temperatuurmeter in de kleding zitten. Deze bekijkt of de baby het warm genoeg heeft.
 
De real care baby heeft verschillende standen: van een rustige baby tot een baby die heel veel huilt en veel nodig heeft van ouders. Door deze standen krijgen Ellen en haar collega’s inzicht in het stressniveau van ouders, ondersteunen zij hen hierin en kijken ze samen wat ouders nodig hebben om het stressniveau weer op een normaal niveau te krijgen.
 
De real care baby is onderdeel van het behandelplan
Ellen, Kyra en Tessa zetten op dit moment de baby in bij ambulante gezinnen en bij het Ouder Kind Behandelhuis (OKB). Het gaat om gezinnen die al zwanger zijn, maar ook bij gezinnen of moeders die graag zwanger willen worden.
 
Aan de basis ligt het behandelplan. De hulpverleners werken samen met de ouders aan doelen, om de komst van een echte baby zo goed mogelijk voor te bereiden en ook om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van beide ouders en wat ze nodig hebben. “Samen met de ouders kijken we naar hoe zij mama, papa of partner zijn en hoe ze dat aanpassen aan wat de baby nodig heeft. Bijvoorbeeld door even hun eigen dingen opzij te zetten”, vertelt Ellen. “Ook kijken we hoe ouders een band opbouwen met hun kindje. Daarbij kijken we naar wat ouders zelf hebben meegemaakt, welke band hun hadden met hun ouders en welke hulp ze nodig hebben om deze band met hun eigen kindje op te bouwen.”
 
Naast het inzetten van de real care baby bij ambulant en het OKB, is de baby ook ingezet op de IB-groepen voor seksuele voorlichting en voor het programma ‘Nu Niet Zwanger’. Met andere instellingen zoals JP van der Bent of Aveleijn, kunnen Ellen en haar collega's zo ook meedenken als zij een cliënt met een LVB-beperking hebben die graag een baby wil. 
 
De real care baby geeft onze LVB-doelgroep inzicht hoe het is om een echte baby te hebben
Ellen merkt bij de LVB-doelgroep dat ze bij de verloskundige te horen krijgen wat ze allemaal moeten regelen voor de baby, maar dat ze het lastig vinden om dit om te zetten naar concrete acties. Met de real care baby laat ze zien wat er allemaal nodig is.
 
“De baby gebruik ik nu bij twee gezinnen en de moeders knuffelen ermee, leggen de baby zachtjes in de wandelwagen en pakken de baby goed vast. Met de real care baby krijgen ze inzicht in wat het inhoudt om een baby te hebben en of het wel past in hun levens.” Beide moeders vonden het fijn om het op deze manier te doen.
 
Mochten de resultaten over een langere periode geslaagd zijn, dan is het de bedoeling om dit ook verder binnen Ambiq uit te rollen.