Informatie voor ouders: coronavirusIedereen in Nederland heeft te maken met het Coronavirus en maatregelen die genomen zijn. De regering heeft de richtlijnen op zondag 15 maart verscherpt.
Dit betekent dat Ambiq deze maatregelen overneemt en ook zelf als organisatie afspraken maakt om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Vraagt u zich af hoe Ambiq hiermee omgaat? Hieronder vindt u er meer informatie.   

Update 23 maart: Het RIVM heeft dit weekend een NL-Alert uit laten gaan om alle inwoners van Nederland erop te wijzen dat we met elkaar de verspreiding van het virus een halt moeten toeroepen. Dat is op dit moment onze meest belangrijke taak. Dit betekent ook dat ons standpunt ten aanzien van bezoek aan locaties en bezoek van cliënten naar huis niet toegestaan is, tenzij. Elk bezoek betekent contact met extra mensen met daarbij het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus. We laten dan ook de sociale contacten met de familie en netwerk van cliënten, zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden: telefonisch of via beeldbellen (via Jouw Omgeving), etc. We hanteren het principe 'Nee, tenzij' en stemmen met de gedragswetenschapper en al dan niet de betrokken gezinsvoogd af waar een uitzondering noodzakelijk is. 
We spannen ons in om de verspreiding van Corona te minimaliseren.

Update 18 maart: We proberen ambulante behandelingen zo veel als mogelijk door te laten gaan (niet face-to-face, maar telefonisch of via beeldbellen). Hiervoor neemt de behandelaar contact met u op. We realiseren ons dat het moment kan komen dat we creatief om moeten gaan met ons personeel, wat kan betekenen dat een afspraak niet door kan gaan omdat onze medewerkers ergens anders nodig zijn. Dan wordt de afspraak verplaatst of afgezegd. 
Voor nieuwe intramurale aanmeldingen geldt dat we zoveel als mogelijk onze zorg blijven leveren, zeker als het gaat om cliënten waar de veiligheid in het geding is.

Oorspronkelijk bericht:
Ambiq heeft een crisisteam dat alle ontwikkelingen volgt. Als het nodig is, nemen we meteen maatregelen. 

Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM, dat betekent dat we al onze mensen en cliënten vragen extra te letten op de gezondheidsregels. Dit betekent onder andere dat we extra schoonmaken op de locaties, we geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en papieren handdoeken gebruiken. 

Onze medewerkers gaan niet naar grote bijeenkomsten en volgen geen opleidingen tot 6 april a.s. We gaan ouders en bezoekers vragen of zij verkoudheidsklachten hebben wanneer zij een locatie bezoeken, dit om te voorkomen dat er meer mensen ziek worden. Ook vragen we u om uw handen extra te wassen als u op bezoek komt. Indien uw zoon of dochter bij ons verblijft hoort u het natuurlijk direct als uw kind verkoudheidsklachten en/of koorts heeft.  

Was u op vakantie in een besmet gebied? En heeft u of uw kinderen verkoudheidsklachten met koorts? Meld dit bij uw huisarts. Ambiq hoort dit ook graag. Neem dan contact op met de voor u bekende persoonlijk begeleider of ambulant hulpverlener. Meer informatie over het Corona virus vindt u op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Op de website van Ambiq is informatie te vinden over de laatste stand van zaken en wat dat betekent voor onze medewerkers en cliënten: www.ambiq.nl  

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de voor u bekende persoonlijk begeleider of ambulant hulpverlener. 

Met vriendelijke groet, 

Het Corona crisisteam Ambiq