Nieuwe locatie volwassenenzorg: 'Erve Holland!'

Recent hebben we een nieuwe locatie gevonden ter uitbreiding van onze volwassenenzorg: 'Erve Holland' in Delden. Het is een locatie in het buitengebied van Delden met 16 ruime appartementen waar de (jong)volwassenen kunnen wonen. Op het terrein wordt straks ook dagbesteding voor de bewoners aangeboden.
Het is een locatie in het buitengebied van Delden met 16 ruime appartementen waar de (jong)volwassenen kunnen wonen. Op het terrein wordt straks ook dagbesteding voor de bewoners aangeboden.

De bewoners, (jong)volwassenen met een LVB en bijkomende problematiek, hebben allemaal een specialistische (woon)omgeving nodig waarbij 24 uur per dag begeleiding beschikbaar is om de bewoner te ondersteunen op verschillende leefgebieden. Denk bijvoorbeeld aan wonen, dag-invulling, basiszorg etc. Daarnaast zetten onze medewerkers in op preventie, normaliseren en versterken van de basisstructuren. Meer weten over de behandelvorm 'volwassenenzorg'? Bekijk dan hier.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2023 de deuren te openen. Heb je vragen of wil je alvast aanmelden? Dan mag je contact opnemen met onze intake via: intakevz@ambiq.nl