Ambiq en de toekomst

Onze doelstellingen tot 2020
Ambiq is ambitieus. Wij willen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) de best mogelijke zorg bieden, die volledig aansluit bij hun hulpvraag en belevingswereld. Dat is onze voornaamste doelstelling, waar we ons als organisatie op (in)richten. Om dat te bereiken hebben we onze ‘Strategische visie 2020’ opgesteld. Kort samengevat hebben we in 2020:
  • De capaciteit van onze ambulante hulpverlening uitgebouwd
  • Het behandelaanbod voor volwassen cliënten vergroot, om nog beter op hun hulpvraag aan te sluiten met ons aanbod
  • E-hulpverlening volledig geïntegreerd in onze behandeling en begeleiding
Activiteiten per jaar
Met deze ambitie kunnen we ook in de toekomst een passend antwoord geven op alle vragen van onze doelgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen met een LVB, ouders/verzorgers, professionals en gemeenten. Als expert willen we voorop blijven lopen en deel uitmaken van de zorgstructuur van de toekomst.

Vragen en contact
Heeft u vragen over onze Strategische visie 2020? Neem dan contact op via 088 – 777 6000, mail naar secretariaatrvb@ambiq.nl.