Ambiq en de toekomst

Onze doelstellingen tot 2025

Ambiq is in 2025 de specialist en expert op het terrein van licht verstandelijke beperking (LVB) voor jeugd, jongeren én volwassenen in Noord- en Oost-Nederland. Jeugdigen en volwassenen met een aan LVB vergelijkbare problematiek kunnen eveneens bij Ambiq terecht.

Ambiq’s ambitie is dat kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. In onze visie doen ze dat het beste thuis, in hun eigen gezin/leefomgeving. We sluiten aan bij de hulpvraag en belevingswereld van onze cliënten. Dat is onze voornaamste doelstelling voor 2025. Kort samengevat voor 2025: 
  • Zijn we een organisatie die (hoog)specialistische, ambulant zorg biedt, zo thuis mogelijk
  • Blijft (hoog)specialistische intramurale behandeling en begeleiding beschikbaar voor onze cliënten die dat (tijdelijk) nodig hebben  
  • Is Ambiq een kenniscentrum op het gebied van agressie, gehechtheid, seksuele problematiek en trauma bij mensen met LVB
  • Zijn we herkenbaar als een aantrekkelijke, professionele en onderscheidende werkgever waarbij vrijheid, vertrouwen en waardering onze visitekaartjes zijn 
  • Is Ambiq een organisatie waar digitale cliëntcontacten, robotisering en hulp op afstand vanzelfsprekend is in de hulpverlening, en waarin het meerjarenplan E-health volledig is geïntegreerd  
  • Zijn we een flexibele en wendbare organisatie die resultaatverantwoordelijk werkt  
De volledige Strategische visie 2025 vind je hier. Door deze visie en ambitie kunnen we ook in de toekomst een passend antwoord geven op alle vragen van onze doelgroepen. 

Vragen en contact

Heb je vragen, of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 088 777 6000 of via secretariaatrvb@ambiq.nl.
logo ambiq
 
  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq