Swipe

'Hoe korte lijntjes tussen Ambiq en de regisseurs van de gemeente Hengelo zorgen voor passende hulp'

01-10-2021

Jorieke Slaghekke en Sandra Visschedijk zijn beiden regisseur Jeugd en Gezin bij de Gemeente Hengelo. Als regisseurs hebben ze één overstijgend doel: ervoor zorg dragen dat kinderen en het gezin de hulp krijgen die noodzakelijk is, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en ouders zoveel mogelijk op eigen kracht weer verder kunnen. Is er een crisis, moet er een plaatsing gedaan worden of heeft een ouder of kind bijvoorbeeld baat bij de Ouder Kind Behandeling of Jonge kind IAG? Dan komt Ambiq naar voren.

Als regisseurs zijn Jorieke en Sandra betrokken bij het gezin, de aanmelding kan door ouders worden gedaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om ouders die problemen ervaren met het opvoeden van kinderen. Ook kan er in afstemming met ouders vanuit een organisatie een aanmelding gedaan worden als er bijvoorbeeld zorgen zijn over een ongeboren of pasgeboren baby. Middels een huisbezoek zal er een vraagverheldering op alle leefgebieden worden afgenomen waarin het doel is om een goed beeld te krijgen van de situatie van alle gezinsleden. Op basis van deze analyse wordt er met het gezin een plan gemaakt om tot gewenste resultaten te komen. Jorieke: “Samen met de ouders en eventuele hulpverlening kijken we naar welke ondersteuning passend zou kunnen zijn'' . Hierbij kan worden gedacht aan ondersteuning vanuit het eigen netwerk, inzet van voorliggende voorzieningen of inzet van maatwerk zoals van o.a. Ambiq met bijvoorbeeld OKB of baby IOG.

 

Een hotline tussen Ambiq en de regisseurs

Sandra: “We komen bij Ambiq als bij de problematiek 24-uurszorg of een licht verstandelijke beperking komt kijken. Als bijvoorbeeld hulp bij de OKB of Jonge kind IAG nodig is.” Jonge kind IAG heeft een nauwe samenwerking met de OKB binnen Ambiq. Dit geeft de mogelijkheid om Jonge kind IAG indien nodig uit te breiden naar een 24-uursopname, maar ook dat de OKB afgebouwd kan worden middels Jonge kind IAG. Voor beide behandelvormen weten Jorieke en Sandra Ambiq goed te vinden: “Als wij een crisis hebben, of er moet snel geplaatst worden, dan hebben we korte lijntjes met Ambiq. Onze zogenoemde hotlines. Het is fijn dat Ambiq dan out of the box met ons meedenkt om bijvoorbeeld toch een extra kamertje te realiseren voor een veilig plekje voor het gezin”.
 


Gezamenlijk voor 1 doel: het beste voor de ouders en de kinderen

“Wij willen het beste voor ouders en kind en zoveel mogelijk vanuit samenwerking, dus in vrijwillig kader. Onze rol is met de verschillende professionals en betrokkenen afstemmen, het aanspreekpunt zijn en in afstemming afwegingen maken in wat nodig is ten behoeve van de ontwikkeling en veiligheid van het kind en het gezin”.Ouders de kans geven om het te laten zien

Vanuit het gezamenlijke doel dat iedereen het beste wil voor de ouders en het kind, zit een spanningsveld. Jorieke: “Ouders moeten ook de kans krijgen om door middel van hulpverlening te leren hoe ze hun kinderen zo goed mogelijk kunnen laten ontwikkelen, te begeleiden en hen veiligheid te bieden. Lukt dat met inzet van hulpverlening onvoldoende, zijn er ook nog andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een (crisis-)pleeggezin, maar dan hebben we het in ieder geval wel met ons allen geprobeerd.”

OKB; Sandra: “We kijken ook altijd eerst naar het netwerk van het gezin. Is er familie of netwerk die het kind kan opvangen. Wanneer er dit niet is of als de veiligheid in het geding is, dan kan het zijn dat meest passende oplossing alsnog de OKB van Ambiq is. Jorieke: “We realiseren ons dat je uit je bestaande, vertrouwde omgeving gaat als je naar de OKB gaat. Dat doet wat met je als (aanstaande) ouders. Voordat we tot zo'n intensieve beslissing komen, hebben wij al veel getrechterd rondom het netwerk, het voorliggend veld en de veiligheid.”Veiligheid verhogen door preventie

Sinds kort gebruikt Ambiq een real care baby. Een computersysteem registreert hoe vaak de baby is gevoed, wanneer het is getroost, of de luier is verschoond en op welke tijdstippen dit is vergeten. Het is er voor ouders die al zwanger zijn. Sandra: “Als het om een baby gaat, willen we de veiligheid borgen. De real care baby is dan een mooie oplossing om toekomstige ouders hiermee aan de slag te laten gaan. Vanuit de real care baby kun je dan beoordelen of er OKB of Baby IOG nodig is. Ideaal!”

Veiligheid is een sleutelbegrip in het werk van Ambiq en Jorieke en Sandra. Veiligheid is een breed begrip. Wat zijn de krachten van ouders en waar liggen de aandachtspunten? Maar het gaat ook om veiligheid van personeel van Ambiq. Ouders zijn het soms niet eens met plaatsing in een OKB. Ze kunnen agressieproblemen hebben of door medewerkers aangesproken moeten worden op hun gedrag. Wij vragen ons dan af of de veiligheid van personeel in gevaar komt.


Samenwerken in de keten is essentieel

De regisseurs hebben een goede relatie met het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente, waarin meerdere organisaties (waaronder Ambiq) samenwerken om crises te bezweren. Dat komt omdat de complexiteit van de problematiek in Twente toeneemt. “We doen meer in het vrijwillig kader in plaats van in het gedwongen kader. Ondanks dat we inzoomen op het preventief) voorliggend veld, kom casuïstiek soms nog  laat bij ons binnen. Vanuit een crisis wil je juist snel een beoordeling hebben.”
Om goed te blijven samenwerken, valt of staat het met de afspraken die je maakt, volgens Sandra. “Wie is waarvoor verantwoordelijk. Dat moet duidelijk zijn voor zowel het gezin als voor alle professionals. Dan kun je aanvullend met elkaar aan het werk. Iedereen heeft zijn eigen expertise waarvoor hij in het leven is geroepen. Als regisseur sturen we op dit proces zodat we elkaars verwachtingen helder hebben. Zo maken we gebruik van elkaars sterktes.”


Succes zichtbaar laten zijn voor ouders en kinderen

Jorieke en Sandra willen uiteindelijk met hun mogelijkheden de jeugd en hun gezin een veilige toekomst en opgroeimogelijkheden geven met respect voor de situatie van de ouder. Dat zie je ook in de successen. Jorieke: “Het is een succes als er uiteindelijk een ouder met een kindje terug kan naar huis, of als het kind bij de ouders kan blijven. Maar succes is ook als we weten dat we er wel alles aan gedaan hebben, ondanks dat een kind soms uiteindelijk niet bij ouders kan blijven. Hoe verdrietig dat ook is''. Volgens Sandra zijn er veel meer succesverhalen in de jeugdzorg, alleen zijn deze onderbelicht. “Er zijn genoeg ouders die tevreden zijn met een plaatsing op de OKB of tijdelijk elders hebben gewoond. Het is zonde dat die verhalen niet altijd gehoord worden, want ouders kijken er vaak waardevol op terug.” Sandra en Jorieke vinden dat deze boodschap nog beter gehoord mag worden.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer