Swipe

VOBC keurmerk “OBC in perspectief” voor Ambiq!

25-02-2022

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra VOBC heeft aan Ambiq het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat Ambiq voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief". 

Jose Schilderinck, Raad van Bestuur: 

“We zijn erg trots op dit VOBC keurmerk voor Ambiq. Het is een waardering voor de kwaliteit van ons werk. Dit keurmerk laat duidelijk zien dat wij met onze behandeling voor jeugdigen / gezinnen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek  hoogstaande kwaliteit leveren en van toegevoegde waarde zijn . Ook inspireert en stimuleert het ons tot het continu blijven verbeteren t.b.v. de doelgroep LVB.”

Wat is VOBC?

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

De VOBC richt zich op gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en op innovatie van het behandelaanbod van de OBC’s. Gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling wordt o.a. vormgegeven via een systeem van onderlinge visitatie door de OBC’s. Tijdens deze visitaties beoordelen de OBC’s elkaars kwaliteit aan de hand van het kwaliteitskader “OBC in perspectief”.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer