Swipe

Heidi Kluin (STA!) over de Internationale dag van het Onderwijs

24-01-2023

Vandaag is het de ‘Nationale dag van het Onderwijs’. Een dag waarop we stilstaan bij gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en levenslange kansen voor iedereen. Onderwijs is namelijk een mensenrecht en een publieke verantwoordelijkheid. Voor mij een dag om even stil te staan en te beseffen wat een prachtbaan ik heb. Ik mag namelijk vanuit mijn rol als ambulant hulpverlener, zorg en onderwijs met elkaar verbinden. Zo hebben we vanuit School-Thuis-Ambiq twee modules: ambulant en deeltijd.

STA! Ambulant

Ik werk binnen STA! Ambulant individueel met eem leerling op school aan de hulpvraag die de leerling, school en ouders gezamenlijk gesteld hebben. Naast de contacten met de leerling op school, kom ik ook bij de leerling in de thuissituatie. Voor mij is deze verbinding een essentiële factor.


STA! Deeltijd

Binnen STA! Deeltijd ontvang ik met mijn collega twee dagdelen per week een groep van 6 kinderen, die meer baat nodig hebben bij leren in groepsverband. Zij hebben bijvoorbeeld problemen met het reguleren van hun spanning voortkomend uit een opgelopen trauma; beperking; stoornis etc. Binnen een multidisciplinair team van behandelaren, therapeuten maar ook in samenwerking met ouders, proberen we te voldoen aan de complexe hulpvragen.  

Jeugd Hulp Team

Naast de module STA! Werk ik ook binnen het Jeugd Hulp Team (JHT) op school. Daarin probeer ik in samenwerking met collega’s van andere zorginstellingen, de gemeente en een team van intern begeleiders en orthopedagogen zo snel en kort mogelijke hulp te verlenen aan leerlingen en ouders met een hulpvraag. We proberen op deze manier te voorkomen dat zorgen groter worden en dat externe zorg ingezet moet worden.   


Trots op de mooie samenwerkingen

Trots ben ik op de samenwerking tussen zorg, onderwijs en thuis maar ook op de manier waarop we dit binnen Ambiq mogen vormgeven. Leerkrachten, hulpverleners en ouders vullen elkaar aan en putten kracht uit elkaars expertise. Een hulpverlener is geen leerkracht en een leerkracht is geen hulpverlener, maar samen bieden we voor leerlingen die meer nodig hebben nét dat beetje extra dat zo belangrijk is. Belangrijk, zodat zij naast hun schoolse vaardigheden zich ook op allerlei andere gebieden positief kunnen ontwikkelen. Ja, daar ben ik als hulpverlener trots op!
 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer