Swipe
Onze organisatie

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis van ons werk.

Onze missie

We streven ernaar dat ieder kind een kans heeft om op te groeien in een gezin, maar ook dat iedere jongere zich kan ontwikkelen tot wie hij/zij is. Voor elke volwassene willen we een veilige en prettige woon- en werkomgeving, zodat iedereen een zo zelfredzaam mogelijk leven kan leiden en een eigen plek kan vinden in de maatschappij.

We zijn dé specialist en expert op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) voor kinderen, jongeren en volwassenen in Noord- en Oost-Nederland.

Onze visie

We willen dat kinderen, jongeren en volwassenen met een LVB gezond en veilig kunnen (op)groeien. In onze visie doen ze dat het beste thuis, in hun eigen gezin/leefomgeving. We sluiten aan bij de hulpvraag en belevingswereld van onze cliënten.

Daarnaast gaan we uit van positieve gezondheid met nadruk op behoud en herstel van het gewone leven van onze cliënten. We zetten in op preventie, normaliseren, versterken van basisstructuren (basiszorg, onderwijs, wijkcentra) en eigen regie heeft voor ons hoge prioriteit.

Kort samengevat onze doelstellingen uit de strategische visie tot 2025:
 • we bieden (hoog)specialistische ambulante hulp, zo thuis mogelijk;
 • onze hulp is zo ingericht dat cliënten vanuit eigen regie zo zelfstandig mogelijk kunnen leven;
 • we werken systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht;
 • we willen ook zeer complexe zorg zoveel mogelijk ambulant doen. Intramurale behandeling is altijd een onderdeel van een ambulant traject;
 • ook (hoog)specialistische intramurale behandeling en begeleiding blijft beschikbaar voor onze cliënten die dat (tijdelijk) nodig hebben;
 • we hebben specifieke kennis op het gebied van agressie, gehechtheid, seksuele problematiek en trauma bij mensen met een LVB;
 • we zijn herkenbaar als een aantrekkelijke, professionele en onderscheidende werkgever waarbij vrijheid, vertrouwen en waardering onze visitekaartjes zijn;
 • we zijn een organisatie waar digitale cliëntcontacten, robotisering en hulp op afstand vanzelfsprekend is in de hulpverlening; 
 • we zijn een flexibele en wendbare organisatie die resultaatverantwoordelijk werkt.
   

Lees hier onze uitgebreide strategische visie.

Onze kernwaarden
Betrokken
Vakkundig
Toekomstgericht
Wat betekenen de kernwaarden voor ons?

Betrokken

We zijn toegankelijk en zeer betrokken bij onze cliënten, ouders en verzorgers. We reageren snel en adequaat, want onze cliënten staan altijd op de eerste plaats. Vanuit een veilige en geborgen omgeving stellen we cliënten op hun gemak en accepteren we iedereen zoals hij/zij is.

Vakkundig

Onze medewerkers zijn de beste in hun vakgebied en ontwikkelen zich continu om dat zo te houden. Bij ons werken zelfstandige, kostenbewuste, ondernemende en bevlogen mensen. Binnen Ambiq is er voortdurend aandacht voor kennisontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Er is een cultuur van steeds beter worden. Voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden zijn hier ondersteunend in.

Toekomstgericht

Ontwikkelingen gaan snel. Technologie en digitalisering brengen grote veranderingen met zich mee. Onze cliënten, medewerkers en organisatie hebben zicht en anticiperen op de mogelijkheden in de toekomst. Ambiq implementeert technologie verder in haar werkwijze. Behandeltrajecten worden meer en meer ondersteund met techniek en met behulp van technologie gaan we onze processen verder optimaliseren.
Daarnaast werken we met onze cliënten vanuit het perspectief ‘wat wil ik in de toekomst’ en passen we toekomstgericht toe voor onze medewerkers in eigen ontplooiing en nieuwe ontwikkelingen integreren en toepassen.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer