Zeer Intensieve Behandeling (ZIB)

Voltastraat, Hoogeveen

Ambiq, Voltastraat 25a-4
Telefoonnummer is 088 777 6048
De ZIB is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, waar wonen, school en vrije tijd. 

Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) hoogeveen ambiq
  • De cliëntenraad over blended hulpverlenen

  • Een jongere erbij laten horen door Mijn Eigen Plan