J-SGLVB

Ambiq, Voltastraat 4a, 7903 AB Hoogeveen
Telefoonnummer is 088 777 6107
Deze behandeling is voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen en forse moeilijkheden op alle levensgebieden. Vaak gaat het om jongeren met psychiatrische problemen, die in aanraking komen met justitie en/of een verslaving ontwikkelen. 

  • Een kijkje binnen de driemilieuvoorziening

  • Op een uitdagende manier gezondheid verbeteren