Zeer Intensieve Behandeling (ZIB)

Ambiq, Anna Reynvaanweg 56a
Telefoonnummer is 088 777 6055
De ZIB is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, wonen, school en vrije tijd