J-SGLVB

Ambiq, Anna Reynvaanweg 58a, 7555 SG Hengelo
Telefoonnummer is 088 777 6057
Deze behandeling is voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen en forse moeilijkheden op alle levensgebieden. Vaak gaat het om jongeren met psychiatrische problemen, die in aanraking komen met justitie en/of een verslaving ontwikkelen. 

  • Een kijkje binnen de driemilieuvoorziening

  • Op een uitdagende manier gezondheid verbeteren