Zeer Intensieve Behandeling (ZIB)

Ambiq, Voltastraat 4b, 7903 AB Hoogeveen
Telefoonnummer is 088 777 6108
De ZIB is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, waar wonen, school en vrije tijd.

  • Een kijkje binnen de driemilieuvoorziening

  • Op een uitdagende manier gezondheid verbeteren