STA! Onderwijszorgarrangement deeltijd

Anna Reynvaanweg, Hengelo


Hoofdkantoor: Ambiq, Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo
Postadres: Postbus 820, 7550 AV Hengelo
Het algemene nummer is 088 777 6000

Deze behandeling is voor kinderen met psychiatrische problemen, die thuis en op school intensievere hulp nodig hebben. Kenmerkend is dat we naar het hele leven van het kind kijken: zijn of haar gedrag, thuissituatie en schoolleven. De behandeling vindt voor een groot deel onder schooltijd plaats om aan leerdoelen te werken. 
  • De cliëntenraad over blended hulpverlenen

  • Een jongere erbij laten horen door Mijn Eigen Plan