Zeer Intensieve Behandeling (ZIB)

Ambiq, Sabina Klinkhamerweg 41b, 7555 SK Hengelo
Telefoonnummer is 088 777 6064
De ZIB is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, wonen, school en vrije tijd

  • Een kijkje binnen de driemilieuvoorziening

  • Op een uitdagende manier gezondheid verbeteren