Volwassenenzorg

Coevorderweg, Slagharen

Ambiq, Coevorderweg 33, 7776 AC Slagharen
Telefoonnummer is 088 777 6132

Aan de Coevorderweg 33 wonen (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Daarnaast wordt er dagbesteding geboden.

De (jong)volwassenen zijn klaar voor een zelfstandig leven. Maar de eisen die de maatschappij aan ze
stelt, maakt dat ze beperkt worden in hun dagelijks functioneren. De (jong)volwassenen verdienen een
plek in het maatschappelijke leven. Daarbij hebben ze aanmoediging, bijsturing en soms controle nodig.

Het behoud van en de groei naar meer zelfstandigheid staat voorop. De (jong)volwassenen krijgen de
juiste mix van begeleidingsstijlen aangeboden die past bij hun behoefte. Daardoor zorgen we voor een
optimale ontwikkeling. Elke (jong)volwassene die woont en/of dagbesteding krijgt op de Coevorderweg heeft recht op ondersteuning, begeleiding en behandeling om de kans te krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

De inbreng van de (jong)volwassenen op huisvesting, dagbesteding, zorgverlening en hun
leefomgeving is erg belangrijk. Medewerkers ondersteunen, beschermen en begeleiden de
(jong)volwassenen daar waar nodig.

Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs