meldcode

Waarom een meldcode?

Uit onderzoek weten we dat elk jaar ongeveer 120.000 kinderen worden mishandeld. Daarom is er sinds 1 juli 2013 een meldcode. Deze code bepaalt wat wij moeten doen, als we denken dat een kind thuis wordt mishandeld. Het doel van de meldcode is het stoppen of voorkomen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 

Wat zijn de stappen van de meldcode?

De meldcode heeft vijf stappen. Als wij denken dat een kind mishandeld wordt, moeten we deze stappen volgen:
  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel met ‘Veilig Thuis’ via 0800 – 2000 of www.vooreenveiligthuis.nl.
  3. Praten met het kind of de jongere die (waarschijnlijk) mishandeld wordt.
  4. Proberen vast te stellen of het kind of de jongere inderdaad mishandeld wordt.
  5. Beslissen of we zelf kunnen helpen of het moeten melden bij Veilig Thuis.
 

Bij wie melden we het vermoeden van mishandeling?

Als wij vermoeden dat een van onze cliënten wordt mishandeld, dan spreken we dat uit. We geven daar meteen bij aan of wevragen over behandelproces
vragen over klachtenbeleid
terug naar vragen aan ambiq het ook hebben gemeld bij Veilig Thuis.
  • Is het vermoedelijke slachtoffer 18 jaar of ouder, dan praten we er met hem of haar zelf over;
  • Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar praten we met zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. Dit kunnen ouders zijn, verzorgers of een voogd.

Wanneer geldt het beroepsgeheim?

Als professionele hulpverlenende instantie zijn onze medewerkers gebonden aan beroepsgeheim. Wij delen geen persoonlijke informatie over cliënten, tenzij zij daar zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. Maar als de veiligheid in het geding is, gaat het meldrecht vóór het beroepsgeheim. Dit meldrecht is er om mensen te beschermen tegen mishandeling, als ze dat zelf niet kunnen.
 

Vragen over de meldcode?

Heeft u een andere vraag over de meldcode of over kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 – 1410 5766 of f.jansink@ambiq.nl. U kunt ook een vraag stellen aan Marga, Ellen of Anja, via onze chat.

vragen over behandelproces
vragen over klachtenbeleid
terug naar vragen aan ambiq
  • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

  • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

  • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid