meldcode

Waarom een meldcode?

Uit onderzoek weten we dat elk jaar ongeveer 120.000 kinderen worden mishandeld. Daarom is er een meldcode opgesteld om mishandeling te voorkomen of te stoppen. Bij vermoedens van mishandeling van een van onze cliënten, doorlopen we de meldcode. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om psychisch of seksueel geweld en/of verwaarlozing. De meldcode bestaat uit vijf stappen. In stap vijf wordt besloten of we wel of niet gaan melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is de organisatie voor advies en het melden van vermoedens van mishandeling, huiselijk geweld en onveiligheid in het algemeen.

Verbeterde meldcode

Sinds 2019 is de meldcode verbeterd met als uitgangspunt dat er sneller en beter hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het volgende is er veranderd:
 • We beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is én of er daarnaast nog hulpverlening kan worden ingezet
 • Er is meer overleg en samenwerking met Veilig Thuis
 • Veilig Thuis is langer betrokken bij een gezin/huishouden (gemiddeld anderhalf jaar) zodat zeker is dat het geweld is gestopt
 • Veilig Thuis kan beter onderzoeken of een gezin/huishouden al eerder is gemeld in een andere regio van Nederland

Wat zijn de stappen van de meldcode?

 1. Opschrijven waarom wij denken dat de situatie onveilig is, bijvoorbeeld mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik
 2. Overleggen met een collega en eventueel met Veilig Thuis (0800 – 2000)
 3. Praten met het kind dat vermoedelijk wordt mishandeld en de ouders
 4. Afwegen of er sprake is van onveiligheid en zo ja, hoe erg het onveilig is
 5. Beslissing maken of melden bij Veilig Thuis nodig is. Daarnaast beslissen of wij zelf (ook) hulp kunnen bieden

Met wie praten wij over de vermoedens van de mishandeling?

Als wij denken dat een van onze cliënten wordt mishandeld of getuige is van geweld tussen de ouders van het kind, volgen we de stappen van de meldcode. Het ligt eraan welke leeftijd het vermoedelijk slachtoffer heeft, of wij dit ook met hem of haar gaan bespreken. Als het vermoedelijk slachtoffer onder de 18 jaar is, praten we met zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit kunnen ouders, verzorgers of een voogd zijn. Is het vermoedelijke slachtoffer 18 jaar of ouder, dan praten wij er met hem of haar zelf over. Wij vertellen erbij of we Veilig Thuis hebben ingeschakeld en of er overleg is geweest met een eventuele wijkcoach of jeugdbeschermer.

Beroepsgeheim en de meldcode

Wij hebben een beroepsgeheim. Daarom mogen wij geen persoonlijke informatie over een cliënt aan iemand anders geven. Dat mag alleen als de cliënt daar toestemming voor geeft. Maar: als het om onveiligheid gaat, geldt het beroepsgeheim niet. Dan weegt de meldcode zwaarder. Wij mogen bij Veilig Thuis melden dat wij denken dat er onveiligheid is. Wij hebben dit meldrecht, om mensen te beschermen tegen onveiligheid. Ook als ze dat zelf niet kunnen, willen of durven.

Vragen?

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met de betrokken gedragswetenschapper of de taakhouder van de meldcode, te bereiken via het centrale nummer van Ambiq 088 777 6000. Zij geven antwoord op alle vragen over de meldcode, huiselijk geweld en mishandeling.

logo ambiq

 
 • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

 • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs